Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Ik wil een Woo-verzoek doen

Ik wil een Woo-verzoek doen

 U heeft recht op informatie van de overheid. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo)Vanaf 1 mei 2022 vervangt de Woo de eerdere Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. Zo heeft u meer inzicht in het handelen van de overheid. Dus ook van de Sociale Dienst Drechtsteden.


Onze openbare stukken plaatsen wij op de pagina Beleidsstukken


Wilt u meer weten? Dan kunt u een Woo-verzoek doen om bepaalde informatie openbaar te maken.


Indienen Woo-verzoek

Schriftelijk verzoek

Sociale Dienst Drechtsteden

t.a.v. Woo-verzoek

Postbus 619

3300 AP Dordrecht


Digitaal verzoek

Via het digitale formulier kunt u een Woo-verzoek indienen. 


Alleen de aanvragen die via bovengenoemde wijze zijn ingediend nemen wij in behandeling. Via een andere manier kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Reactie op Woo-verzoek

U ontvangt binnen 4 weken een schriftelijke reactie op uw verzoek.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Woo gaat u naar de website van de Rijksoverheid.


Let op! Wij waarschuwen u voor oplichters, nepberichten en nepwebsites over de energietoeslag. Zij proberen via een nepbericht u een aanvraag te laten doen voor de energietoeslag. Zo wordt u opgelicht. U kunt uw energietoeslag alleen bij de Sociale Dienst Drechtsteden aanvragen. Dit doet u veilig via deze link.