Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Ik wil een Woo-verzoek doen

Ik wil een Woo-verzoek doen

 U heeft recht op informatie van de overheid. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo)Vanaf 1 mei 2022 vervangt de Woo de eerdere Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. Zo heeft u meer inzicht in het handelen van de overheid. Dus ook van de Sociale Dienst Drechtsteden.


Onze openbare stukken plaatsen wij op de pagina Beleidsstukken


Wilt u meer weten? Dan kunt u een Woo-verzoek doen om bepaalde informatie openbaar te maken.


Indienen Woo-verzoek

Schriftelijk verzoek

Sociale Dienst Drechtsteden

t.a.v. Woo-verzoek

Postbus 619

3300 AP Dordrecht


Digitaal verzoek

Wilt u informatie opvragen die de Sociale Dienst Drechtsteden (nog) niet openbaar heeft gemaakt? U kunt een Wet Open Overheid-verzoek (Woo-verzoek) via het digitale formulier indienen. 


Alleen de aanvragen die via bovengenoemde wijze zijn ingediend nemen wij in behandeling. Via een andere manier kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Reactie op Woo-verzoek

U ontvangt binnen 4 weken een schriftelijke reactie op uw verzoek.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Woo gaat u naar de website van de Rijksoverheid.


Let op! Er kunnen problemen zijn met formulieren die u invult. We werken aan een oplossing. Excuses voor het ongemak. U kunt ons telefonisch bereiken, via de chat, via e-mail en via onze social media-kanalen.


Let op! Mogelijk ontvangt u later dan gewend uw uitkeringsspecificatie per post.  Een uitkeringsspecificatie is een document waarin staat hoe uw uitkering is berekend. Wilt u uw uitkeringsspecificatie al bekijken? U kunt deze nog wel inzien in MijnSDD.