Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Ik wil een Woo-verzoek doen

Ik wil een Woo-verzoek doen

 U heeft recht op informatie van de overheid. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo)Vanaf 1 mei 2022 vervangt de Woo de eerdere Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. Zo heeft u meer inzicht in het handelen van de overheid. Dus ook van de Sociale Dienst Drechtsteden.


Onze openbare stukken plaatsen wij op de pagina Beleidsstukken


Wilt u meer weten? Dan kunt u een Woo-verzoek doen om bepaalde informatie openbaar te maken.


Indienen Woo-verzoek

Schriftelijk verzoek

Sociale Dienst Drechtsteden

t.a.v. Woo-verzoek

Postbus 619

3300 AP Dordrecht


Digitaal verzoek

Bent u op zoek naar informatie die nog niet openbaar is? Dan kunt u ons vragen of het openbaar gemaakt kan worden. Dat heet een Wet Open Overheid-verzoek (Woo-verzoek). U doet een Woo-verzoek via het digitale formulier. Via een andere manier kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.


Kosten

Het Woo-verzoek is gratis. Er kunnen wel kosten in rekening worden gebracht voor het maken van de kopieën. We houden ons daarbij aan de tarieven die worden aangegeven in artikel 8.6 van de Woo. Ook houden we ons aan hetbesluit maximum prijzen open overheid.


Worden er kosten in rekening gebracht? Dan laten we u eerst weten wat de geschatte kosten zijn. Pas als de kopieën gemaakt zijn ontvangt u een factuur. Daarin staan de definitieve kosten. In de factuur staan ook de betaalgegevens. Uw gevraagde informatie zal op zijn laatst een week na betaling met u worden gedeeld.

Reactie op Woo-verzoek

U ontvangt binnen 4 weken een schriftelijke reactie op uw verzoek.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Woo gaat u naar de website van de Rijksoverheid.


Let op! Vanaf vandaag 15.00 uur is de chat niet beschikbaar. Komt u langs op het Werkplein? Dan kan het zijn dat u iets langer moet wachten dan u gewend bent.  Excuses voor het ongemak. Morgen u weer op alle manieren contact met ons opnemen. Klik hier om de contactmogeljkheden te bekijken. Mijn SDD is 24 uur per dag bereikbaar. 


Bent u een van onze samenwerkingspartners? Wij zijn vandaag vanaf 15.00 uur niet telefonisch bereikbaar. Morgen staan we u weer graag te woord.