Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Ik wil een Woo-verzoek doen

Ik wil een Woo-verzoek doen

U heeft recht op informatie van de overheid. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Veel informatie is al te vinden op de pagina BeleidsstukkenHier plaatsen we onze openbare stukken. 


Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar? Dan kunt u aan ons vragen om deze informatie openbaar te maken. Dat heet een Woo-verzoek. Staat de informatie al op bijvoorbeeld een website? Dan geldt de wet niet en heeft een verzoek geen zin.


Indienen Woo-verzoek

U kunt op twee manieren een Woo-verzoek indienen. 


Schriftelijk verzoek

Sociale Dienst Drechtsteden

t.a.v. Woo-verzoek

Postbus 619

3300 AP Dordrecht


Digitaal verzoek

U kunt ook een Woo-verzoek doen via het digitale formulier


Kosten

Het Woo-verzoek is gratis. Het kan wel zijn dat u moet betalen voor het maken van de kopieën. We houden ons daarbij aan de tarieven die worden aangegeven in artikel 8.6 van de Woo. Ook houden we ons aan het besluit maximum prijzen open overheid.


Moet u iets betalen? Dan laten we u eerst weten wat de geschatte kosten zijn. U kunt dan beslissen of u de aanvraag nog wilt doorzetten.   Pas als de kopieën gemaakt zijn ontvangt u een factuur. Daarin staan de definitieve kosten. In de factuur staan ook de betaalgegevens. Uw gevraagde informatie zal op zijn laatst een week na betaling met u worden gedeeld.

Reactie op Woo-verzoek

U ontvangt binnen 4 weken een schriftelijke reactie op uw verzoek.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Woo gaat u naar de website van de Rijksoverheid.