Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Werkplein

Home Bijstand Hoe voorkom ik dat ik fraude pleeg? Wat doet de sociale dienst tegen uitkeringsfraude?

Wat doet de sociale dienst tegen uitkeringsfraude?

Wij letten op fraude. Dat moet volgens de wet. Onze medewerkers voeren controles uit om fraude te bestrijden.  Als we het vermoeden hebben dat iemand fraude pleegt  starten we een onderzoek. Ook als we geen fraude vermoeden,  kunnen we ter controle een onderzoek uitvoeren.

Wat doet de sociale dienst tegen uitkeringsfraude?

niets invullen

Hoe controleert de sociale dienst op fraude?

Wij controleren op verschillende manieren of een uitkering terecht wordt verstrekt. Dat doen wij door:

  • Uw gegevens te controleren. Wij controleren alle informatie die u doorgeeft zoals uw woonadres, uw financiële gegevens en uw werkgegevens.  Klopt de informatie die u heeft gegeven niet met de gegevens die bij ons bekend zijn? Dan starten we een onderzoek. Ook kunnen we een schriftelijke controle uitvoeren. U ontvangt dan een vragenlijst. 
  • Op huisbezoek te komen. Het kan gebeuren dat we twijfel hebben over de informatie die u heeft doorgeven. In dat geval kunnen onze medewerkers bij u op huisbezoek komen. We kijken dan bijvoorbeeld of uw woonsituatie klopt met onze gegevens.

Wanneer start de sociale dienst een onderzoek naar fraude?

De sociale dienst doet onder andere onderzoek als:

  • De informatie die u heeft gegeven niet klopt met de gegevens die bij ons bekend zijn.
  • Als medewerkers tijdens een gesprek met u de indruk krijgen dat sommige gegevens niet kloppen.
  • Als we een tip krijgen van een burger die fraude vermoedt. Als een melding voldoende gedetailleerd en betrouwbaar is, zoeken wij dit nader uit.
  • Als blijkt dat de informatie die de sociale dienst van u heeft niet klopt met de informatie van andere organisaties. Bijvoorbeeld van het UWV Werkbedrijf, de Belastingdienst, politie of woningcorporaties.

Maar ook als we geen vermoeden hebben van fraude, kunnen we een hercontrole-onderzoek uitvoeren.

Waarom komt de sociale dienst op huisbezoek?

Onze medewerkers komen bij u op huisbezoek als we twijfelen of u de juiste informatie aan ons heeft doorgegeven.  We kijken dan of uw woonsituatie klopt met onze gegevens. Bijvoorbeeld of u wel woont op het opgegeven adres. We maken niet altijd van te voren een afspraak voor een huisbezoek.

Maakt de sociale dienst van te voren een afspraak voor een huisbezoek?

Dat hoeft niet. Onze medewerkers kunnen ook onverwacht bij u langskomen als ze fraude vermoeden.

Hoe weet ik dat ik echt met medewerkers van de sociale dienst te maken heb?

De medewerkers van de sociale dienst die bij u thuis komen moeten zich legitimeren. Zij zijn in bezit van een legitimatiebewijs. Het is uw recht naar dit legitimatiebewijs te vragen.

Mag ik een huisbezoek weigeren?

De medewerkers vragen altijd om toestemming om uw woning te betreden. U heeft het recht een huisbezoek te weigeren. Ook het openen van kamers en kasten gebeurt alleen met uw toestemming. Werkt u niet mee, dan handelt u echter wel in strijd met uw medewerkingsplicht.

Welke gevolgen heeft het weigeren van een huisbezoek?

Weigert u een huisbezoek, dan is het voor ons niet mogelijk om vast te stellen of u (nog) recht heeft op een uitkering. Wij zullen uw uitkering dan beëindigen of uw aanvraag voor een uitkering niet in behandeling nemen.  Als wij bij u op huisbezoek komen om uw woon- of gezinssituatie te controleren en u weigert hieraan mee te werken, dan heeft dat gevolgen voor de hoogte van uw uitkering. Wij gaan er dan vanuit dat u een partner heeft. U ontvangt daarom 50% van de uitkering voor gehuwden. U kunt het huisbezoek niet weigeren zonder gevolgen voor uw uitkering. De medewerkers van de sociale dienst moeten u vooraf informeren over de redenen van het bezoek.

Wat gebeurt er tijdens een huisbezoek?

Het doel van een huisbezoek is het controleren van uw woon- en leefsituatie.  Tijdens het huisbezoek bespreken de medewerkers van de Sociale Dienst met u welke eventuele onduidelijkheden hierover zijn. Indien noodzakelijk controleren wij de woning in uw bijzijn. Wij kunnen u ook verzoeken om bepaalde papieren te tonen of om kamers en kasten te openen.

Wat gebeurt er als na het huisbezoek blijkt dat ik alles goed heb doorgegeven?

Hebben onze medewerkers tijdens het huisbezoek vastgesteld dat de gegevens die u heeft doorgegeven kloppen? Dan is er niets aan de hand. U heeft dan terecht een uitkering aangevraagd en/of ontvangen.

Welke gevolgen heeft het als er tijdens het huisbezoek fraude aan het licht komt?

Als blijkt dat de gegevens die u heeft doorgegeven niet kloppen, kan dit gevolgen voor u hebben. U moet het teveel ontvangen bedrag volledig terugbetalen. Ook kunnen we nog een extra  boete opleggen ter hoogte van het teveel ontvangen bedrag. Bijv. u heeft € 500,- teveel ontvangen, dan betaalt u niet alleen die € 500,- terug maar kan er ook nog een boete van € 500,- bijkomen.


Gaat u nog een keer in de fout, dan wordt de boete nog hoger, namelijk 150% van het bedrag dat u teveel heeft ontvangen. Als wij in verband met fraude een geldbedrag van u terugvorderen, riskeert u ook dat we aangifte doen bij de politie. Dit kan betekenen dat de rechter u een straf oplegt.

Komt de sociale dienst alleen maar op huisbezoek bij een vermoeden van fraude?

Nee, we kunnen ook bij u langs te komen omdat:

  • U zelf niet in staat bent om bij ons langs te komen.
  • We uw aanvraag voor bijzondere bijstand willen beoordelen.

In deze twee gevallen laten we u vooraf weten dat we bij u langskomen.