Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Verzorger in gesprek met Wmo-klant

Ik wil een klacht of fraude melden

Wij willen graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat de Sociale Dienst Drechtsteden u niet netjes behandeld heeft. U kunt dan een klacht bij ons indienen. Ook kunt u Wmo-fraude melden. Dit doet u als u het idee heeft dat iemand onterecht zorg ontvangt? Of wanneer u zelf gebruik van zorg maakt en u het idee heeft dat de zorgaanbieder de zorg niet levert die u verwacht?