Spring naar inhoud

Man kijk iets na met vergrootglas

Home Werk Ik wil werken maar heb geen recht op een uitkering Wanneer helpt de sociale dienst nuggers?

Wanneer helpt de sociale dienst nuggers?

De sociale dienst kan mensen die geen recht hebben op een uitkering (nuggers) helpen om werk te vinden. U moet dan wel:

  • In één van de Drechtsteden wonen.
  • Jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Geen recht hebben op arbeidsondersteuning vanuit andere wetten (zoals Wajong, WW, IOAW).


Nuggers hoeven niet eerst zelf op zoek naar werk. Verder heeft de nugger geen recht op vergoedingen zoals de participatiebonus,  baanbonus of vergoeding voor vrijwilligerswerk.
 

Wanneer helpt de sociale dienst nuggers?


Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen die landelijk gelden, passen wij onze dienstverlening aan: www.socialedienstdrechtsteden.nl/coronavirus