Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud


Vrouw bezig met administratie
Home Schulden Dit is mijn situatie Ik kan mijn zorgverzekering niet meer betalen

Ik kan de premie van mijn zorgverzekering niet meer betalen

Iedereen in Nederland is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Zo bent u verzekerd tegen ziektekosten. U betaalt dan elke maand premie. Betaalt u deze premie niet, dan wordt de premie na zes maanden achterstand rechtstreeks op uw loon of uitkering ingehouden. De Sociale Dienst Drechtsteden biedt de Zorgverzekering Drechtsteden voor mensen met een laag inkomen.

Ik kan mijn zorgverzekering niet meer betalen


Ik heb een betalingsachterstand. Wat kan de sociale dienst voor me doen?

Heeft u een betalingsachterstand van meerdere maanden? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Zo kunnen we u helpen om dit op te lossen.

 

Kunt u uw zorgverzekering niet meer betalen? Dan neemt het CAK de incasso van deze premie na zes maanden over. U betaalt dan geen premie meer aan uw eigen zorgverzekeraar maar aan het CAK. Het CAK wil zeker weten dat zij de premie van u ontvangen. Daarom kan het CAK uw werkgever of uw uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld de Sociale Dienst Drechtsteden) verplichten dit bedrag op uw loon of uitkering in te houden. Als het CAK ons vraagt deze inhouding te doen, laten wij u dat altijd vooraf weten.

Kijk op de website van het CAK voor meer informatie.

De sociale dienst weet niet hoeveel uw premieachterstand is. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen hoeveel premieachterstand u heeft en of u hiervoor een betalingsregeling kunt treffen.

Hoe hoog is de maandpremie die ik aan het CAK moet betalen?

De premie die CAK op uw loon of uitkering laat inhouden is hoger dan de premie die u aan uw zorgverzekeraar betaalt. Het bedrag is namelijk 130% van de gemiddelde basiszorgpremie in Nederland. Dit bedrag is door de landelijke overheid voor 2017 vastgesteld op €134,38. Het bedrag is het gemiddelde van de basiszorgpremies in Nederland met daarbij een verhoging van 30% extra van het CAK.

Staan er gezinsleden van 18 jaar en ouder op uw polis? Dan betaalt u voor hen ook de hogere premie. Die premie laat het CAK niet op uw loon of uitkering inhouden. U betaalt de premie(s) aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). U krijgt van het CJIB hiervoor een acceptgiro

Ik betaal premie aan het CAK. Los ik dan ook mijn premieschuld af?

Nee, uw premieschuld moet u zelf aflossen. De €134,38 premie die u aan het CAK betaalt, is alleen de verplichte maandpremie voor uw basiszorgverzekering.

Pas als u uw hele premieschuld heeft afbetaald, stopt uw betaling aan het CAK. Vanaf dat moment betaalt u uw ‘gewone’ maandpremie weer aan uw eigen zorgverzekeraar. De inhouding door het CAK stopt alleen als uw premieachterstand helemaal is opgelost. Neem daarom zelf contact op met uw zorgverzekeraar als u geen premieachterstand meer heeft.

Wanneer stopt de hoge inhouding die ik aan CAK betaal?

Heeft u geen betalingsachterstand meer? Neem dan zelf contact op met uw zorgverzekeraar. Dan meldt uw zorgverzekeraar u daarna af bij het CAK. Vanaf dat moment betaalt u uw ‘gewone’ maandpremie weer aan uw eigen zorgverzekeraar. De inhouding door het CAK stopt alleen als uw premieachterstand helemaal is opgelost.

Krijg ik wel zelf mijn zorgtoeslag?

De zorgtoeslag krijgt u in principe zelf. Maar let op: het CAK heeft de wettelijke bevoegdheid om uw zorgtoeslag van de Belastingdienst te ontvangen. Als het CAK de Belastingdienst opdracht geeft om uw zorgtoeslag aan hen uit te betalen, wordt dit verrekend met de maandelijkse inhouding. Die wordt dan natuurlijk lager dan € 134,38.

Houdt het CAK geen rekening met andere schulden?

Nee, de inhouding van € 134,38 per maand heeft voorrang op alle andere schulden, zelfs op beslagleggingen.