Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuwsbrief samenwerkingspartners

Nieuwsbrief samenwerkingspartners oktober 2020

In deze nieuwsbrief: Terugblik inspiratiebijeenkomst voor samenwerkingspartners – Folder Schuldhulpverlening – Folder pilot Bijzondere bijstand in natura – Folder afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling – Tozo 3 - Meldpunt Hulp kinderopvangtoeslag-affaire – inschrijven nieuwe nieuwsbrief


Dit is de laatste nieuwsbrief die op deze manier wordt verstuurd. De volgende nieuwsbrief zal via het nieuwe systeem gaan. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om u in te schrijven. 


Terugblik inspiratiebijeenkomst

Vorige week donderdag was de inspiratiebijeenkomst voor samenwerkingspartners. Als organisatie kijken we terug op een geslaagde samenkomst. Het was voor ons een uitdaging om een programma te ontwikkelen dat in het teken stond van verbinding en samenzijn, maar digitaal moest plaatsvinden. We zijn ontzettend blij met de vele positieve reacties die we hebben gehad. 


Het technische gedeelte van de bijeenkomst was het lastigste. Hoewel we goed hadden voorbereid wisten we niet precies hoe alles zou verlopen en wat lastige punten zouden zijn als je met 50 deelnemers in een vergadering zit. Zo hebben we voornamelijk geleerd dat het slim is om vroegtijdig één vergadering te starten. We hopen dat u dit niet als vervelend heeft ervaren. 


In de subgroepen zijn mooie gesprekken gevoerd en was er ruimte om van elkaar te leren. In de terugkoppeling hoorden we mooie initiatieven en oplossingen die bedacht zijn om zorg te (blijven) dragen voor de kwetsbare inwoners van de Drechtsteden. Bedankt voor de openheid die jullie hadden. We hopen dat jullie elkaar na de bijeenkomst blijven opzoeken en ervaringen blijven delen. Met elkaar komen we verder. 


Video's corona initiatieven 

Tijdens de bijeenkomst werden er verschillende video's getoond. Er zijn vier bijzondere initiatieven die tijdens coronatijd zijn gestart in beeld gebracht. Mocht u niet bij de bijeenkomst geweest zijn, dan kunt u via de onderstaande links bekijken. 


ASVZ Beeldzorg: https://youtu.be/6Y6j9wawPyQ  

Dordtse Helden – Belmaatjes: https://youtu.be/2Cb-K0rUk2w  

Humanitas en Schuldhulpmaatje: https://youtu.be/2EilRfLgVi4  

Wijk voor Wijk – Pop-up terras: https://youtu.be/3VUBXXFMOTk  


De video's zijn eigendom van de organisaties. Als u een video op social media wilt plaatsen, dan kunt u dit doen in overleg met de organisatie. 

Input voor volgende bijeenkomst

Deze bijeenkomst is net achter de rug, maar we moeten ook vooruitkijken. De volgende bijeenkomst is in februari 2021. Binnenkort gaan we nadenken over het programma en daar willen we graag uw input voor gebruiken. Waar wilt u het graag over hebben? Op welke manier zou u elkaar willen ontmoeten? Uw ideeën over de vorm en inhoud horen we graag. Dit kunt u sturen naar het mailadres: SDDcommunicatie@drechtsteden.nl. 


Folder Schuldhulpverlening

De nieuwe folder van de afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling is uit! Onderaan dit artikel kunt u de digitale versie downloaden. Fysieke exemplaren kunnen op verzoek aan u opgestuurd worden. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek over wat de Sociale Dienst Drechtsteden op het gebied van schulden(preventie) voor uw organisatie kan betekenen, gaan we graag met u in gesprek!


Vanessa de Blaay, Angela Brukx en Daniëlle Milot-Jansen zijn werkzaam als senior consulent schuldhulpverlening. Zij zijn per e-mail bereikbaar via ketenpartners@drechtsteden.nl. Telefonisch kunt u hen bereiken op telefoonnummer 078-770 8800.


PDF-bestandPDF: folder afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling


Schuldhulpverlening bij de sociale dienst

De Sociale Dienst Drechtsteden biedt ondersteuning aan inwoners van de Drechtsteden met financiële problemen.  Die ondersteuning kan bestaan uit een persoonlijk advies,  het treffen van een schuldregeling, het aanbieden van  budgetbeheer of van een budgetcursus. Folder pilot Bijzondere bijstand in natura

Voor de pilot Bijzondere bijstand in natura is een folder ontwikkeld. De afgedrukte folders kunnen helaas nog niet naar u toegestuurd worden. Dit komt doordat het niet mogelijk is om op het kantoor van de Sociale Dienst Drechtsteden te werken. Als dit weer mogelijk is worden ze verzonden. Het aantal dat u wilt hebben kunt u alvast doorgeven via het mailadres SDDcommunicatie@drechtsteden.nl. De digitale versie kunt u hieronder downloaden.  


PDF-bestandPDF: folder Bijzondere Bijstand in Natura


Wat houdt de pilot Bijzondere bijstand in natura in?

Op 1 oktober is de pilot Bijstand in natura van start gegaan. De SDD vindt dat iedereen in de Drechtsteden volwaardig moet kunnen wonen. Daarvoor hebben zij in elk geval een aantal basisspullen nodig, zoals een bed, tafel en stoelen. Maar soms is er sprake van een laag inkomen, geen eigen spaargeld en bijzondere omstandigheden waardoor zij niet hebben kunnen sparen voor meubels en huishoudelijke apparaten. In dat geval kan bijzondere bijstand worden aangevraagd. 


Tot nu toe verstrekte de SDD alleen leningen voor woninginrichting. Met de pilot wil de SDD nu de extra keuze bieden om, in plaats van een lening, bijzondere bijstand in natura aan te vragen. De bijzondere bijstand in natura houdt in dat de klant een voucher krijgt waarmee bij Stichting Geef het Dordt de spullen opgehaald kunnen worden. De pilot geldt alleen voor klanten die een volledige woninginrichting nodig hebben. Bijzondere bijstand in natura geldt dus niet voor losse meubels of apparaten. Voor huishoudelijke apparaten moet de klant alsnog een lening aanvragen.


Meer informatie over het aanvragen van de vouchers staat op deze websitepagina.


Lees hier het volledige nieuwsartikel over de pilot Bijzondere bijstand in Natura.


Bijzondere bijstand in natura

Podcast: Toolkit snelle aanvraag snel besluit

Een medewerker van de Sociale Diensst Drechtsteden, Joost van Diemen, heeft in samenwerking met Divosa een podcast gemaakt van 10 minuten over de toolkit snelle aanvraag snel besluit. Beluister hier de podcast>


Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-3) – Vanaf 1 oktober 2020

Het kabinet verlengt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) tot 1 april 2021. Ingangsdatum van deze regeling (Tozo-3) is 1 oktober 2020. Deze regeling is in grote lijnen gelijk aan de voorgaande regelingen en bevat net als Tozo-2 een partnerinkomenstoets.


Tozo-3 in het kort

  • Zelfstandig ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis kunnen voor de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 een uitkering levensonderhoud aanvragen ter hoogte van het sociaal minimum (bijstandsnorm). Zie daarvoor de website van de Sociale Dienst Drechtsteden https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo-3-vanaf-1-oktober-2020 
  • In tegenstelling tot eerdere berichten is er geen sprake van een toets op beschikbare geldmiddelen. 
  • Bij de lening bedrijfskapitaal zijn er in Tozo-3 geen grote wijzigingen in de voorwaarden ten opzichte van Tozo-2. Er kan een lening bedrijfskapitaal worden aangevraagd bij RBZ  tot 1 juli 2021 tot een maximum van € 10.157 (tenzij dit maximale bedrag al geleend is onder Tozo 1 en/of 2). Meldpunt Hulp kinderopvangtoeslag-affaire

Naar de inwoners van de Drechtsteden is een bericht uitgegaan over het meldpunt Hulp kinderopvangtoeslag-affaire. De Sociale Dienst Drechtsteden ondersteunt graag inwoners die gedupeerd zijn door de manier waarop kinderopvangtoeslag is uitgevoerd door de Belastingdienst.


Het gaat om de volgende situaties

  • Een inwoner is gedupeerd door vooringenomen handelen van de Belastingdienst en door onderzoek naar georganiseerde fraude (CAF-zaken)
  • Een inwoner is gedupeerd doordat de wet te streng was
  • Een inwoner heeft de kwalificatie opzet/grove schuldwaardoor u in het verleden geen persoonlijke betalingsregeling kon krijgen


Wat kan de Sociale Dienst Drechtsteden voor de inwoner betekenen?

Herkent u inwoners in een of meer van de 3 bovengenoemde situaties, laat hen dan contact opnemen met de sociale dienst. Zij kunnen dan hulp krijgen met bijvoorbeeld hun inkomen, schulden, woning of andere zaken.


Kijk voor meer informatie en contactmogelijkheden op de website


Ook heeft de Sociale Dienst Drechtsteden op social media over dit onderwerp gecommuniceerd. Als samenwerkingspartner kunt u dit bericht delen.    


toeslag


Bereiken klantenservice SDD

Vanuit de klantenservice van de Sociale Dienst Drechtsteden willen we benadrukken dat er voor samenwerkingspartners speciale tijden zijn om hen te bereiken. De klantenservice heeft telefoontijden tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 15.00 uur tot 16.30 uur. De reden waarom deze tijden zijn is om de vragen van jullie als van de klant sneller te beantwoorden.


Aanmelden vernieuwde nieuwsbrief

Dit is de laatste keer dat de nieuwsbrief samenwerkingspartners op deze manier is verstuurd. De volgende nieuwsbrief zal met het nieuwe systeem van de Sociale Dienst Drechtsteden worden verstuurd. Bent u nog niet ingeschreven voor de nieuwe nieuwsbrief? Dan kunt u dit doen via deze link: inschrijven nieuwe nieuwsbrief.


Blijf op de hoogte

U ontvangt de nieuwsbrief samenwerkingspartners. Uiteraard kunt u zich op ieder moment afmelden met de afmeldoptie linksonder deze nieuwsbrief. Wij vinden uw privacy belangrijk. In onze privacyverklaring  leest u hoe we uw persoonsgegevens beschermen en wat u van ons mag verwachten.

Bezoek regelmatig onze website en volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. De vorige versies van deze nieuwsbrief vindt u terug op onze website.