Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Nieuwsbrief samenwerkingspartners

Nieuwsbrief samenwerkingspartners oktober 2017

In deze nieuwsbrief:
Gemeente Hardinxveld-Giessendam sluit aan bij de Drechtsteden - verbouwing Werkplein - Rekenhulp eigen bijdrage Wmo - Borrel samenwerkingspartners - Verandering inkomstenverrekening - Sneller verwerken doelgroepaanvragen - Extra hulp bij zware schulden

Gemeente Hardinxveld-Giessendam sluit aan bij de Drechtsteden

Per 1 januari 2018 sluit de gemeente Hardinxveld-Giessendam aan bij het samenwerkingsverband Drechtsteden. Dat betekent dat inwoners van deze gemeente zich vanaf 2018 bij de Sociale Dienst Drechtsteden moeten melden als ze ondersteuning nodig hebben. Inwoners van Hardinxveld-Giessendam die op dit moment gebruik maken van een Wmo-voorziening of een uitkering hebben, krijgen informatie op maat over deze overgang. De gemeente Hardinxveld-Giessendam en de Sociale Dienst Drechtsteden werken nauw samen om de overgang goed te regelen.


Verbouwing Werkplein

het nieuwe WerkpleinEind september is de verbouwing begonnen van onze gespreksruimte. Het wordt een plek waar we onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn. Een plek die uitnodigt voor een goed gesprek en waar iedereen op een eigentijdse manier ontvangen wordt.

De verbouwing duurt tot eind november. Tijdens de verbouwing zijn we gewoon geopend. Het kan zijn dat klanten naar een andere locatie vlakbij de sociale dienst moeten voor hun afspraak. In hun afspraakbrief staat op welke locatie ze zich moeten melden. Klanten die gebruik willen maken van de computers moeten een korte periode ook naar een andere locatie. Onze medewerkers wijzen hen de weg.


Rekenhulp eigen bijdrage Wmo

rekenhulp eigen bijdrageInwoners van de Drechtsteden die ondersteuning krijgen op grond van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), kunnen voortaan vooraf uitrekenen hoeveel eigen bijdrage zij gaan betalen. Hiervoor heeft de Sociale Dienst Drechtsteden een rekenhulp ontwikkeld. De rekenhulp is ontwikkeld op advies van de regionale Wmo adviesraad.


Zo komen mensen die gebruik gaan maken van een Wmo-voorziening - zoals huishoudelijke hulp, begeleiding, een scootmobiel of een woningaanpassing – niet voor verrassingen te staan als zij na enige tijd een factuur van het Centraal Administratiekantoor (CAK) krijgen.


De rekenhulp werkt voor alle Wmo-voorzieningen met een vaste prijs en voor zorg-in-natura. Het werkt niet voor PGB. Het blijft zo dat het CAK de werkelijke eigen bijdrage berekent. Klanten krijgen van het CAK iedere vier weken een factuur.

De rekenhulp staat op socialedienstdrechtsteden.nl/eigenbijdragewmo.


13 december - Borrel samenwerkingspartners

10 jaarDit jaar bestaat de Sociale Dienst Drechtsteden 10 jaar. Samen met onze samenwerkingspartners staan wij hier graag bij stil, met een lezing en een borrel op ons nieuwe werkplein.


> Reserveer alvast in uw agenda: 13 december van 16:00 – 18:00 uur.


Een officiële uitnodiging volgt. 


Verandering inkomstenverrekening

Voor mensen die een aanvullende uitkering ontvangen op een eigen inkomen, is de manier van inkomsten verrekenen veranderd per 1 oktober 2017. We hebben namelijk gemerkt dat de oude manier vaak voor problemen zorgde. Veel klanten kunnen hun loonstrook niet op tijd insturen waardoor de uitkering niet op de 1ste van de maand wordt overgemaakt.


Verrekening inkomsten

Wat is er veranderd?

Wij verrekenen de inkomsten voortaan een maand later. Zo heeft een klant langer de tijd om de loonstrook naar ons op te sturen. Men kan de loonstrook voor de 15e van de volgende maand opsturen. Wij berekenen de aanvulling dus op basis van de loonstrook over de maand daarvoor. Klanten krijgen iedere maand het formulier Inkomstenverklaring. Dit formulier is een herinnering om de loonstrook op tijd naar ons op te sturen.

Brief

Klanten voor wie dit relevant is, hebben een brief gehad. Als klanten toch liever willen dat hun inkomsten in dezelfde maand verrekend worden, dan kunnen ze dat ons laten weten. We bekijken dan samen of dit mogelijk is.

Einde uitkering of werk

Deze manier van werken zorgt er wel voor dat klanten bij beëindiging van hun uitkering of werk een maand later nog een verrekening krijgen. Klanten moeten dan dus een bedrag aan ons terug betalen.

Sneller verwerken van doelgroepaanvragen

Als u een klant opneemt in uw inrichting of instelling die geen of voldoende inkomsten heeft, dan kunt u een doelgroepaanvraag bij ons doen. Voor deze aanvraag hoeft uw klant niet bij ons langs te komen. Wij verwerken deze aanvraag administratief. Om deze aanvragen sneller te kunnen verwerken hebben wij uw hulp nodig! Op het aanvraagformulier stond al een deel dat door uw inrichting of instelling ingevuld moest worden. Hierbij is een extra vraag gekomen, namelijk wie de woonlasten betaalt. Met deze extra informatie kunnen wij sneller de juiste hoogte van de uitkering voor uw cliënt vaststellen. Zo voorkomen we een te hoge of lage betaling.

Zodra wij het volledig ingevulde formulier samen met de ingevulde vermogensverklaring, een geldig identiteitsbewijs, het bewijs van het bankrekeningnummer en eventuele andere noodzakelijke gegevens hebben ontvangen, nemen wij de aanvraag direct in behandeling.

Heeft u geen aanvraagformulieren? U kunt dan contact opnemen met onze klantenservice via telefoonnummer 078 – 770 8900. Zij kunnen u deze dan via de post of e-mail toesturen.


Extra hulp bij zware schulden

Het aantal mensen in de Drechtsteden met problematische schulden is in de afgelopen jaren fors toegenomen. Daarom heeft het Drechtstedenbestuur op 7 september 2017 besloten dat er volgend jaar twee bewindvoerders in dienst komen bij de Sociale Dienst Drechtsteden. De bewindvoerders helpen mensen met schulden om hun financiële situatie weer gezond te krijgen.

Bewindvoerders zijn er voor mensen die onder zogeheten beschermingsbewind zijn geplaatst. Ze nemen tijdelijk het volledige beheer van de financiën over en zorgen ervoor dat vaste lasten op tijd worden betaald. Medewerkers van de sociale dienst helpen vervolgens om via afspraken met schuldeisers of een wettelijke regeling de schulden te saneren en de financiële situatie zo snel mogelijk weer stabiel te maken.

De rechter bepaalt of iemand in aanmerking komt voor beschermingsbewind. Mensen die daarvoor in aanmerking komen kunnen gebruik maken van een van de bewindvoerders van de Sociale Dienst Drechtsteden of van een particuliere bewindvoerder. De kosten van de bewindvoerders worden in veel gevallen geheel of gedeeltelijk vergoed door de sociale dienst.Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen die landelijk gelden, passen wij onze dienstverlening aan: www.socialedienstdrechtsteden.nl/coronavirus