Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuwsbrief samenwerkingspartners

Nieuwsbrief samenwerkingspartners mei 2020

In deze nieuwsbrief: Reizen met de Drechthopper en de Wijkhopper vanaf 2 juni - Tozo verlengd tot en met augustus  - Van uitkeringssituatie naar baan in de zorg - PRO/VSO/Entree - Leerlingen aan het werk! -  Corona en geldzaken - Project stress-sensitieve dienstverlening - Terugkoppeling algemene informatiebijeenkomst - Dienstverlening SDD rondom coronavirus


Reizen met de Drechthopper en de Wijkhopper vanaf 2 juni 2020

wijkhopper

Op dinsdag 2 juni gaat, net als het regulier openbaar vervoer, het doelgroepenvervoer weer van start. De Drechthopper en de Wijkhopper gaan dus weer rijden. Goed nieuws voor de Drechthopperpashouders. Echter, blijven bepaalde voorzorgsmaatregelen van kracht om het gevaar van besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.


> Ga naar onze website voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen

 Tozo verlengd tot en met augustus

Het kabinet verlengt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met drie maanden. De regeling gold in eerste instantie voor de maanden maart, april en mei, maar loopt nu tot en met augustus. De verlenging is het gevolg van het feit dat zelfstandigen nog steeds hinder ondervinden van de coronacrisis en in financiële problemen komen. Voor de verlenging (Tozo-2) gelden strengere voorwaarden. In de eerste maanden was er nog geen sprake van een partnerinkomenstoets; deze geldt vanaf 1 juni wél.


Partnerinkomenstoets
Als het gezamenlijke inkomen hoger is dan de norm die geldt voor zelfstandige, dan heeft deze geen recht op Tozo-2. Is het lager, dan wordt het inkomen in mindering gebracht op de gezinsuitkering.


Uitgebreide informatie
Als de inhoud van de regeling bekend is en hoe wij deze gaan uitvoeren, communiceren wij dit via onze website. Op de website staat ook hoe aanvragers vanaf 1 juni 2020 gebruik kunnen maken van de regeling en wat degenen die al gebruikmaken van de huidige Tozo (Tozo-1) moeten doen.


Van uitkeringssituatie naar baan in de zorg

Uitkering Op 14 mei 2020 ging het leerwerktraject voor zorgmedewerkers van start. Dit is een vervolg op een pilot die Baanbrekend Drechtsteden eerder startte met Albeda Zorgcollege in Rotterdam en verschillende zorginstellingen. Het gaat hierbij om de


zorginstellingen: De Blije Borgh (Hendrik-Ido-Ambacht), De Lange Wei (Hardinxveld-Giessendam) en het Parkhuis (Dordrecht). De kandidaten die eerder de opleiding volgden en zijn geslaagd hebben inmiddels een baan in de zorg. We zijn er trots op dat we dit leerwerktraject kunnen voortzetten ondanks de coronacrisis. De officiële opening van de opleiding is, online, gedaan door Portefeuillehouder Werk & Inkomen van de Drechtsteden, Peter Heijkoop, David van Maanen (Directeur Sociale Dienst Drechtsteden), Andrea van der Schoot (Adjunct-directeur van Albeda Zorgcollege) en de deelnemers aan de opleiding.

> Ga naar het volledige artikel op onze website
PRO/VSO/Entree - Leerlingen aan het werk!

Al vanaf de invoering van de Participatiewet in 2015 is er een speciale aanpak voor kwetsbare jongeren die uitstromen uit praktijkonderwijs. Het gaat hierbij om (PRO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en MBO1(Entree): de PRO/VSO/Entree aanpak. Het doel is om er samen met de scholen voor te zorgen dat deze jongeren aansluitend op hun schoolcarrière duurzaam aan het werk of naar de dagbesteding gaan. Hierbij kan de sociale dienst, als dat nodig is, extra instrumenten inzetten. Zoals beschut werk, loonkostensubsidie en begeleiding. Op deze manier voorkomen we dat deze jongeren tussen de wal en het schip vallen; ofwel thuis op de bank belanden.


Hoe werkt het?
Onze medewerkers plannen elk kwartaal een gesprek met de stagebegeleiders van de scholen om de leerlingen te bespreken die de scholen zelf niet geplaatst krijgen. Daarna volgt een gesprek met de leerling zelf – samen met school, ouders en/of begeleiders – waarin zij inventariseren wat de jongere kan, wil en (extra) nodig heeft om aan het werk te gaan. Vervolgens wordt een baan gezocht (hierbij wordt gebruik gemaakt van het netwerk van Baanbrekend) en de plaatsing op de werkplek geregeld.


Tussen de Sociale Dienst Drechtsteden en de scholen in de Drechtsteden (dit zijn de Hans Petrischool in Dordrecht, VSO de Spon in Sliedrecht en Zwijndrecht en de Entree-opleiding van het Da Vinci college in Dordrecht) is inmiddels een intensieve samenwerking ontstaan die tot mooie resultaten heeft geleid. Het netwerk van scholen is inmiddels ook uitgebreid met scholen buiten de Drechtsteden zoals de Mytylschool Rotterdam, het Maxima College Rotterdam, de Regenboog Rotterdam en Wartburgcollege.


Voor meer informatie over deze aanpak kunt u terecht bij:
Anneke Ermstrang
Regisseur afd. Perspectief en Participatie jongeren
VSO/PRO/Entree
AB.Ermstrang@drechtsteden.nl

Linda van der Steen
Regisseur afd. Perspectief en Participatie jongeren
VSO/PRO/Entree
BI.vander.Steen@drechtsteden.nl


Corona en geldzaken

Het coronavirus heeft voor veel inwoners uit de DrechtstedenSchulden

gevolgen voor de portemonnee. Wij helpen inwoners graag om problemen te voorkomen en als erproblemen zijn. Op onze website is informatie rondom corona en geldzaken terug te vinden.


Voor inwoners die zelf aan de slag willen met het regelen van hun geldzaken hebben we verschillende informatie verzameld met tips. Voor een persoonlijk advies kunnen ze terecht bij onze Adviseurs Geldzaken of de verschillende wijkteams en sociaal raadslieden in de gemeenten. Verder wordt er verwezen naar de tijdelijke inkomensondersteuning voor ondernemers, het aanvragen van schuldhulpverlening of het aanvragen van financiële ondersteuning of een bijstandsuitkering.


Allerlei handige informatie om op 1 plek bij elkaar te hebben in deze tijd. De webpagina is terug te vinden via www.socialedienstdrechtsteden.nl/coronaengeldzaken


Project stress-sensitieve dienstverlening

Langdurige stress ontregelt het leven van mensen. Mensen weten wel dat ze bepaalde zaken moeten doen en regelen om hun leven op de rit te krijgen, maar het lukt ze gewoon niet. Mensen vergeten dingen, komen afspraken niet of moeilijk na, kunnen papieren niet vinden of maken post niet meer open. Mensen maken keuzes op basis van korte termijn oplossingen en zijn niet meer in staat om te denken over de langere termijn. Naast financiële problemen zijn er vaak ook problemen op andere leefgebieden als wonen, opvoeding, werk, gezondheid, sociaal netwerk etc.

Om deze mensen te helpen, is in Dordrecht het project stress-sensitieve dienstverlening gestart. Dit is een samenwerking tussen de sociale dienst en de wijkteams met de doelstelling om tussen 60 en 100 eenoudergezinnen gedurende 1,5 jaar multidisciplinair te ondersteunen.

Binnen dit project ontwikkelden wij een werkwijze die deze groep beter bereikt en ondersteunt, zodat ze uiteindelijk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dit gebaseerd op de inzichten uit de theorie over schaarste: 'Mobillity Mentoring ® ' en stress-sensitieve dienstverlening. We werken aan financiële stabiliteit van deze gezinnen.

Stress-sensitieve dienstverlening voor eenouder gezinnen is geen kant en klaar traject. Het is een werkwijze waarin wij klantgericht maatwerk kunnen vormgeven. Waarbij we de kennis en inzichten vanuit de theorie omzetten naar een praktische werkwijze. De stress-sensitieve aanpak kenmerkt zich door de persoon zelf zijn doelstellingen te laten ontwikkelen om in beweging te komen. Waardoor zij zelf weer de regie over hun leven terugnemen.


Terugkoppeling algemene informatiebijeenkomst - maandag 10 februari 2020

Maandagochtend 10 februari 2020 vond de algemene informatiebijeenkomst voor de samenwerkingspartners in Zwijndrecht plaats. Het is alweer een tijd geleden, maar we kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. We willen de partners die aanwezig waren bedanken voor hun komst. De onderwerpen die tijdens de bijeenkomst zijn besproken lichten we in een korte samenvatting hieronder toe. Verder hebben we ook de Powerpoint Presentatie bijgevoegd.


PDF-bestand> Samenvatting Algemene informatiebijeenkomst
PDF-bestand> PowerPoint Presentatie


De opkomst was erg goed. Voor volgend jaar gaan we weer kijken voor een nieuwe locatie waar we de bijeenkomst kunnen houden.


Aangepaste dienstverlening rondom coronavirus

CoronavirusAls gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen die gelden, passen wij onze dienstverlening aan. Vanaf dinsdag 2 juni 2020 gaat de sociale dienst weer de hele dag open voor afspraken. Medewerkers bekijken samen met de klant of een afspraak telefonisch kan plaatsvinden. Wanneer blijkt dat face-to-face contact handiger is, wordt de klant uitgenodigd voor een afspraak bij de dienst.


De ruimten zijn aangepast zodat 1,5 meter afstand houden mogelijk is en waar nodig zijn plexiglasschermen geplaatst. Daarnaast zijn er hygiënezuilen aanwezig. Verder gelden, zowel voor de medewerkers als bezoekers, de landelijke maatregelen: niet komen bij ziekte of verkoudheid van jezelf of huishouden, geen handen schudden, 1,5 meter afstand houden, niezen en hoesten in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en vaak je handen wassen


> Bekijk regelmatig onze website voor de laatste ontwikkelingen


Blijf op de hoogte

U ontvangt de nieuwsbrief samenwerkingspartners.  Uiteraard kunt u zich op ieder moment afmelden met de afmeldoptie linksonder deze nieuwsbrief. Wij vinden uw privacy belangrijk. In onze privacyverklaring  leest u hoe we uw persoonsgegevens beschermen en wat u van ons mag verwachten.

Bezoek regelmatig onze website en volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. De vorige versies van deze nieuwsbrief vindt u terug op onze website.