Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Nieuwsbrief samenwerkingspartners

Nieuwsbrief samenwerkingspartners mei 2019

In deze nieuwsbrief: Open Coffee/netwerkbijeenkomst  -  Wijziging individuele studietoeslag voor mensen met een beperking - Wijkhopper van start - Samenvoeging afdelingen Wmo A en Wmo B - Wijziging inloopuren Adviseurs Geldzaken SDD  - Terugblik Zorgaanbiedersmarkt 14 mei 2019 - Regionale visie sociaal domein - Wet vereenvoudiging beslagvrije voet - Schuldhulpverlening en Preventief Budgetbeheer digitale formulieren - Workshop SchuldhulpverleningOpen Coffee / netwerkbijeenkomst

Koffie


Wellicht heeft u deelgenomen aan de Open Coffee die de Sociale Dienst Drechtsteden in september 2018 georganiseerd heeft. Dit was een initiatief naast de informatiebijeenkomst die we aan het begin van elk jaar organiseren. Het belangrijkste doel van deze Open Coffee was om oude en nieuwe bekenden te ontmoeten, elkaar te inspireren en ideeën en kennis te delen. Deze bijeenkomst hebben we achteraf geëvalueerd en hieruit is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een andere invulling van de Open Coffee/netwerkbijeenkomst.


In september willen we weer iets van een netwerkbijeenkomst organiseren. Wat de precieze invulling gaat worden is nog niet duidelijk. Hier kunt u over meebeslissen! Wij horen erg graag (in 4 vragen) wat uw wensen zijn.


>> Ga naar de vragen


Wijziging individuele studietoeslag voor mensen met een beperking

Jongeren met een beperking hebben minder mogelijkheden om geld bij te verdienen en een studie kan dan al snel onbetaalbaar zijn. Daarom kunnen studenten met een beperking een individuele studietoeslag aanvragen bij de Sociale Dienst Drechtsteden.  Deze individuele studietoeslag voor studenten met beperking is per 1 mei verhoogd van €75 per maand naar €300 per maand. De aanleiding voor deze wijziging was een op 7 februari 2019 door de Tweede Kamer aangenomen motie waarin onder andere voorgesteld werd om deze studenten in aanmerking te laten komen voor een studietoeslag die vergelijkbare hoogte en criteria kent als de studieregeling in de Wajong 2010. Dit komt neer op €300 per maand. Hiermee lopen de Drechtsteden vooruit op nieuwe landelijke wetgeving die waarschijnlijk in juli 2020 in gaat. Alle jongeren in de Drechtsteden die gebruik van maken van deze regeling zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd.


Wijkhopper van start

Vanaf maandag 15 april 2019 rijdt de Wijkhopper, het kleinere 'zusje' van de Drechthopper, in gemeente Papendrecht en in de wijk Sterrenburg in Dordrecht. Wethouders Peter Heijkoop en Pieter Paans gaven hiervoor het startsein. De Wijkhopper is een veilig, comfortabel, elektrisch en duurzaam voertuig voor korte ritten binnen de wijk. Klanten die met de Drechthopper reizen kunnen nu ook gebruikmaken van dit vervoermiddel.


Wijkhopper


Waarom de Wijkhopper?
De vraag naar collectief vervoer stijgt naar verwachting de komende jaren. Om te zorgen dat goed passend en betaalbaar vervoer wordt geboden aan mensen die dit nodig hebben, is door Stroomlijn BV (een publiek mobiliteitsplatform dat de vervoersstromen regelt voor publieke organisaties) gekeken naar nieuwe oplossingen die naast het traditionele collectieve vervoer ingezet kunnen worden. Na de succesvolle pilot met de Wijkhopper, in 2018 in de wijk Sterrenburg in Dordrecht én in gemeente Sliedrecht, heeft Stroomlijn BV samen met de Sociale Dienst Drechtsteden het initiatief genomen om deze manier van reizen en vervoeren ook in de rest van de Drechtsteden gefaseerd te introduceren. Gestart wordt dus in gemeente Papendrecht en in de wijk Sterrenburg in Dordrecht.


Samenvoeging afdelingen Wmo A en Wmo B

De afdelingen Wmo A en Wmo B zijn met ingang van 1 april 2019 samengevoegd tot één nieuwe afdeling Wmo. Sinds de decentralisatie van de nieuwe Wmo-taken in 2015 kende de SDD twee Wmo-afdelingen, ieder met hun eigen voorzieningenaanbod. In de praktijk betekende dit dat de klant, die meerdere Wmo-voorzieningen nodig had, soms door beide afdelingen afzonderlijk werd bediend.

Hoewel er zeker wel afstemming plaatsvindt tussen de collega's van beide afdelingen, lukte het vanuit de huidige structuur onvoldoende om het onderscheid tussen beide afdelingen geen rol te laten spelen bij de door de cliënt ervaren dienstverlening. In de komende maanden gaat er in meerdere werkgroepen gewerkt worden aan de integratie van beide afdelingen.


Wijziging inloopuren Adviseurs Geldzaken SDD

De inlooptijden van de Adviseurs Geldzaken van de Sociale Dienst Drechtsteden zijn gewijzigd. Vanaf vrijdag 17 mei 2019 kunnen inwoners niet meer zonder afspraak op de vrijdagen binnenlopen. Vrijdag en dinsdag en donderdagmiddag is alleen mogelijk voor inwoners met een afspraak. Binnenlopen kan nog wel zonder afspraak op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. 


Meer informatie is de vinden op onze pagina Advies Geldzaken.


Terugblik Zorgaanbiedersmarkt 14 mei 2019

Om onze zorgaanbieders beter te leren kennen is er op dinsdag 14 mei een Zorgaanbiedersmarkt georganiseerd in het gebouw van de Sociale Dienst Drechtsteden. De afgelopen jaren is er gebruik gemaakt van zorgaanbiederscarrousel waarbij aanbieders de gelegenheid kregen om zichzelf in kleine groepjes te presenteren. Dit vraagt alleen om veel organisatie om alle aanbieders voldoende aandacht te geven.


Om die reden is er een nieuw concept bedacht: de Zorgaanbiedersmarkt. Op deze wijze konden contactpersonen van de gecontracteerde zorgaanbieders laagdrempelig kennis maken met de consulenten en op informele wijze informatie uitwisselen betreffende samenwerking en expertise. Ruim vijftig zorgaanbieders hadden zich aangemeld om mee te doen.


Een aantal reacties van zorgaanbieders op de Zorgaanbiedersmarkt:
"Fijn om een keer bij jullie op de werkplek te zijn geweest en te zien hoe jullie werkplek eruit ziet, want meestal komen jullie bij ons langs"
"Leuk om kennis te maken met consulenten waar ik mail of bel contact mee heb, maar elkaar nooit ontmoet hebben"

Reacties van consulenten:
"Goeie en toffe middag. Veel informatie over nieuwe aanbieders en hun aanbod "
"Fijn om gezichten te zien bij degenen met wie ik veel mail of bel contact heb"


 Zorgaanbiedersmarkt2


Regionale visie sociaal domein

De Sociale Dienst Drechtsteden is bezig met een nieuwe visie voor de komende vier jaar. In de vorige nieuwsbrief hebben we het gehad over het betrekken van de inwoners. De foto's en video's van de inwonersbijeenkomsten zijn op de website over de visie te vinden. Het afgelopen half jaar zijn er naast de inwoners ook gesprekken geweest met o.a. maatschappelijke partijen en lokale raden over welke opgaven belangrijk zijn. Er zijn nu drie hoofdopgaven (onder voorbehoud) waar de Sociale Dienst Drechtsteden haar dienstverlening op wil focussen:

 

Bestaanszekerheid versterken

We bieden perspectief, rust en mentale ruimte, door vanuit onze rol maximaal in te zetten op het voorkomen en doorbreken van inkomensonzekerheid, armoede en schulden.

 

Zorg voor ondersteuning

Ons uitgangspunt is dat mensen passend moeten kunnen wonen en actief meedoen in de samenleving. Daar dragen wij vanuit onze rol aan bij, door het organiseren van (toegang tot) maatwerkvoorzieningen en het bieden van andere vormen van ondersteuning.

 

Ontwikkeling naar werk

We staan voor een inclusieve samenleving. Wij bieden toekomstperspectief door zoveel mogelijk in te zetten op betaald werk voor iedereen met arbeidsmogelijkheden. 


Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

De inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is uitgesteld. Het streven van het UWV en de Belastingdienst is om de wet per 1 januari 2021 in werking te laten treden. De wet heeft als doel om de regels voor de beslagvrije voet makkelijker te maken. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waarop de deurwaarde geen beslag mag leggen. Dit deel van het inkomen kan dan worden aangewend voor levensonderhoud.


Schuldhulpverlening en Preventief Budgetbeheer digitale formulieren

Het is vanaf nu mogelijk om Schuldhulpverlening en Preventief Budgetbeheer digitaal aan te melden.


Schuldhulpverlening Workshop

De workshop schuldhulpverlening is komen te vervallen. Het is niet meer mogelijk om deze te volgen.


Blijf op de hoogte

U ontvangt de nieuwsbrief samenwerkingspartners.  Uiteraard kunt u zich op ieder moment afmelden met de afmeldoptie linksonder deze nieuwsbrief. Wij vinden uw privacy belangrijk. In onze privacyverklaring  leest u hoe we uw persoonsgegevens beschermen en wat u van ons mag verwachten.

Bezoek regelmatig onze website en volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. De vorige versies van deze nieuwsbrief vindt u terug op onze website.

Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen die landelijk gelden, passen wij onze dienstverlening aan: www.socialedienstdrechtsteden.nl/coronavirus