Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Nieuwsbrief samenwerkingspartners

Nieuwsbrief samenwerkingspartners juni 2017

In deze nieuwsbrief:
Digitale aanvragen uitkering en bijzondere bijstand - Geldplan voor inwoners met financiële problemen - Whatsapp - Samenwerkingsoverleggen - Telefonische bereikbaarheid

Digitale aanvragen via website

Sinds april kunnen inwoners van de Drechtsteden via de nieuwe website van de Sociale Dienst Drechtsteden een aanvraag voor een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand starten. Dit kan men thuis achter de computer doen, op een moment dat het uitkomt. De aanvrager krijgt meteen te zien of hij in aanmerking komt voor bijstand en hoe de aanvraag verder verloopt.


Aanvragen uitkering
Het wordt klanten gemakkelijk gemaakt om via de website een aanvraag voor een uitkering in gang te zetten. Ze zien meteen of ze in aanmerking komen en kunnen dan een afspraak maken. Na het gesprek kunnen ze de thuis de officiële aanvraag invullen. Ze kunnen dan op hun gemak alle benodigde stukken bij elkaar zoeken. In deze animatie wordt uitgelegd hoe het digitaal aanvragen van een uitkering werkt.


Aanvragen bijzondere bijstand

De volgende vormen van bijzondere bijstand kunnen via de website aangevraagd worden: persoonlijk minimabudget (PMB), rechtsbijstand, alarmering, eigen bijdrage CAK en maaltijdvoorziening.
Een aanvraag voor bijzondere bijstand kan direct op de website afgehandeld worden. In deze animatie wordt uitgelegd hoe het digitaal aanvragen van bijzondere bijstand werkt.


Aandacht voor de klant

Voor inwoners wordt het dus makkelijker en voor de sociale dienst betekent dit een efficiëntere manier van werken. Er is minder tijd nodig voor administratieve handelingen. Daardoor blijft er meer tijd over om aandacht te besteden aan de klant. Bijvoorbeeld voor de begeleiding naar werk of participatie.

Vernieuwde website
De centrale plek waar inwoners van de Drechtsteden antwoord op hun vragen kunnen vinden, aanvragen kunnen doen en zaken kunnen regelen is de vernieuwde website socialedienstdrechtsteden.nl. Klanten kunnen via de website ook inloggen in MijnSDD waar ze hun persoonlijke dossier kunnen inzien.

Niet-digitaal aanvragen blijft mogelijk

De Sociale Dienst Drechtsteden is zich ervan bewust dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om de digitale weg te kiezen. De traditionele weg blijft daarom ook gewoon bestaan. Mensen die graag hulp willen bij digitale aanvragen, kunnen bovendien de klantenservice om hulp vragen. Klanten kunnen telefonisch op weg worden geholpen of kunnen een afspraak maken om langs te komen bij de sociale dienst, waar ze een computer kunnen gebruiken.


Geldplan voor inwoners met financiële problemen

Presentatie GeldplanDe wethouders Peter Heijkoop (Dordrecht) en Jan Nathan Rozendaal (Papendrecht) hebben op woensdag 24 mei het geldplan 'Kom uit de geldzorgen' gelanceerd. Het geldplan is een digitale tool waarmee inwoners van de Drechtsteden stap voor stap advies krijgen om uit de financiële problemen te komen.

Mensen met geldproblemen kunnen via de site socialedienstdrechtsteden.nl/geldplan een persoonlijk geldplan maken. Ze krijgen daarmee digitaal advies op maat over hun financiële situatie en tips over waar ze het beste hulp kunnen zoeken. Bij het invullen kunnen ze hulp krijgen van sociaal raadslieden of schuldhulpmaatjes.

"Steeds meer gezinnen in de regio kampen met geldzorgen", zegt Heijkoop. "Met het geldplan willen we de financiële zelfredzaamheid van deze gezinnen vergroten". Rozendaal vindt de tool een goed hulpmiddel voor de vele vrijwilligers die mensen helpen om weer grip te krijgen op hun financiële situatie. "Het digitale geldplan geeft snel inzicht in de financiële situatie van mensen en van de ondersteuningsregelingen waar ze recht op hebben".


Whatsapp

Sinds april is de sociale dienst ook bereikbaar via Whatsapp voor het stellen van vragen. De vragen worden tijdens de openingstijden beantwoord. Het Whatsapp-nummer wordt alleen gebruikt voor WhatsApp en is daarom niet telefonisch of per sms te bereiken. 


> Whatsapp telefoonnummer: 06 - 362 416 62.


Samenwerkingsoverleggen

In september vinden opnieuw de jaarlijkse overleggen plaats met de samenwerkingspartners. Tijdens deze overleggen bespreken we hoe de samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden wordt ervaren. In juni krijgt u een vooraankondiging. In september volgt de uitnodiging en een agenda. U kunt altijd agendapunten aanvullen.
Ontvangt u in juni geen vooraankondiging en wilt u wel graag deelnemen aan het overleg? Stuur dan een mail aan ketenpartners@drechtsteden.nl


Telefonische bereikbaarheid

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur het speciale telefoonnummer voor samenwerkingspartners: 078 770 8800. Klanten kunnen ons bellen vanaf 10 uur. Daardoor is de wachttijd tussen 10.00 en 11.00 uur langer dan de rest van de dag. U kunt dus het beste voor 10 uur of na 11 uur bellen. Ook kunt u uw vraag stellen via het vragenformulier op onze website.