Home Nieuwsbrief samenwerkingspartners

Nieuwsbrief samenwerkingspartners juli 2020

In deze nieuwsbrief: aanmelden nieuw systeem nieuwsbrief - save the date samenwerkingspartnersbijeenkomst - bezuinigingsmaatregelen sociaal domein Drechtsteden - aangepaste dienstverlening rondom coronavirus - verlenging tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo-2) - update eigen bijdrage wmo 2020 - samen gaan we steeds de uitdaging aan


Aanmelden nieuw systeem nieuwsbrief Samenwerkingspartners

We gaan binnenkort over op een nieuw systeem waarmee we onze nieuwsbrief Samenwerkingspartners mee gaan versturen. We nemen geen gegevens uit het oude systeem mee. We willen u daarom vragen om u opnieuw in te schrijven voor de nieuwsbrief.


> Aanmelden nieuwsbrief Samenwerkingspartners


Save the Date Samenwerkingspartnersbijeenkomst

kalenderZet alvast in uw agenda! Op donderdag 1 oktober 2020 gaat er weer een Samenwerkingspartnersbijeenkomst plaatsvinden. Later deze week versturen we u de officiële uitnodiging met exacte tijdstip en meer informatie over het programma.
Bezuinigingsmaatregelen sociaal domein Drechtsteden

Logo DrechtstedenOp dinsdagavond 7 juli jl. vond Drechtstedendinsdag plaats. Deze avond stond het pakket aan bezuinigingsmaatregelen op de agenda. De Drechtraad stemde in met een lagere bijdrage voor de collectieve aanvullende zorgverzekering, minder budget voor werkgevers om inwoners vanuit een uitkeringssituatie aan te nemen, de invoer van een eigen bijdrage voor individuele begeleiding/dagbesteding en het beperken van beschikbaarheidsuren van de Drechthopper en deze voorziening alleen voor 75+'ers met een mobiliteitsbeperking beschikbaar te stellen. Het voorstel om te stoppen met Adviseurs Geldzaken die inwoners helpen met alle vragen rond financiën is ook aangenomen. Gemeente Dordrecht wil deze voorziening graag lokaal overnemen voor haar inwoners. Hierover vindt nog verdere besluitvorming plaats.

Voor alle maatregelen geldt dat inwoners en werkgevers tijdig worden geïnformeerd over wat dit voor hen gaat betekenen.


Aangepaste dienstverlening rondom coronavirus

Klanten en inwoners uit de Drechtsteden zijn vanaf 1 juli weer van harte Werkpleinwelkom aan de Spuiboulevard 298 van 9.00 tot 17.00 uur. Ook zonder afspraak.

De ruimten zijn aangepast zodat 1,5 meter afstand houden mogelijk is en waar nodig zijn plexiglas schermen geplaatst. Daarnaast zijn er hygiënezuilen aanwezig. Verder
gelden, zowel voor medewerkers als bezoekers, de landelijke maatregelen van het RIVM: niet komen bij ziekte of verkoudheid van jezelf of huishouden, geen handen schudden, 1,5 meter afstand houden, niezen en hoesten in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en vaak de handen wassen.

Klantcomputers, het kopieerapparaat en de printer op het Werkplein zijn nog niet te gebruiken vanwege hygiënemaatregelen.


> Bekijk alle maatregelen op onze website


Verlenging Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo-2)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot en met 30 september (Tozo-2). Vanaf 1 juni gaat de regeling verder onder een paar nieuwe voorwaarden. Let op, Tozo-1 kan per 1 juni 2020 niet langer aangevraagd worden.


Zelfstandigen kunnen tot en met 30 september de uitkering levensonderhoud en, via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ), de lening bedrijfskapitaal aanvragen. Ook diegenen die Tozo-1 toegekend hebben gekregen (in de vorm van een voorschot) kunnen gebruikmaken van deze verlenging.


> Ga voor meer informatie naar onze website


Update eigen bijdrage Wmo 2020

Dit is een bericht voor de Wmo-klanten die eigen bijdrage betalen. Door een technisch probleem in het systeem van het CAK hebben klanten dit jaar nog Wmo2geen facturen ontvangen van de eigen bijdrage. Het CAK heeft nu aangegeven dat klanten tussen eind juli en september een factuur ontvangen. Dit zal een stapelfactuur zijn van maximaal 133 euro. Als klanten dit niet kunnen betalen kan er een beroep worden gedaan op hun zorgverzekering of als zij een laag inkomen hebben kan er contact opgenomen worden met de Sociale Dienst Drechtsteden voor bijzondere bijstand. Ook kunnen zij bij het CAK terecht voor een betalingsregeling.


Meer informatie over de Wmo is te vinden op www.hetcak.nl/wmo2020. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde vragen.


Samen gaan we steeds de uitdaging aan

Samen gaan we steeds de uitdaging aan

De wereld om ons heen verandert. Door steeds goed om ons heen te kijken en te weten wat er gebeurt, kunnen wij inspelen op veranderingen. En er zo voor zorgen dat elke inwoner uit de Drechtsteden zelfstandig en volwaardig kan leven, werken, wonen en meedoen. Hierbij werken we als Sociale Dienst Drechtsteden samen met de 7 Drechtsteden gemeenten en onze samenwerkingspartners.

 

We zijn vernieuwend, omdat we vanuit onze eigen verantwoordelijkheid steeds naar de beste oplossing zoeken. Altijd op een mensgerichte manier, want mensen staan bij ons centraal.

 

Samen werken we aan zelfstandigheid. En samen met onze inwoners, 7 Drechtsteden gemeenten en samenwerkingspartners gaan we steeds de uitdaging aan!


Dat doen in coronatijd zo >>Blijf op de hoogte

U ontvangt de nieuwsbrief samenwerkingspartners.  Uiteraard kunt u zich op ieder moment afmelden met de afmeldoptie linksonder deze nieuwsbrief. Wij vinden uw privacy belangrijk. In onze privacyverklaring  leest u hoe we uw persoonsgegevens beschermen en wat u van ons mag verwachten.

Bezoek regelmatig onze website en volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. De vorige versies van deze nieuwsbrief vindt u terug op onze website.