Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Nieuwsbrief samenwerkingspartners

Nieuwsbrief samenwerkingspartners december 2018

In deze nieuwsbrief: Evaluatie Open Coffee - Vooraankondiging algemene informatiebijeenkomst 2019 - Collectieve zorgverzekering 2019 - Terugblik SDD Doet 2018 - Social Impact Awards - Matchmakers - Eigen bijdrage Wmo-voorziening 2019 - Verantwoordingsvrij bedrag PGB 2019 - SMI naar gemeente - Eigen bijdrage Drechthopper verandert - Regionale visie op sociaal domein Drechtsteden - Taalaanbieders Wet Educatie & Beroepsonderwijs


Evaluatie Open Coffee

Open CoffeeHeeft u eind september de Open Coffee bezocht? Dan zijn wij benieuwd wat u ervan vond. Bent u niet geweest? Dan zijn we ook benieuwd waarom u er niet bij was.

U kunt via dit formulier een korte vragenlijst invullen. Met de resultaten willen we de volgende Open Coffee nog beter afstemmen op uw wensen.Vooraankondiging algemene informatiebijeenkomst voor samenwerkingspartners 2019

Op maandag 18 februari 2019 van 10.00 tot 12.00 uur organiseren wij weer een algemene informatiebijeenkomst voor samenwerkingspartners. Dit om u te informeren over beleidswijzingen voor 2019 en ontwikkelingen binnen de Sociale Dienst Drechtsteden. Tijdens en na afloop van de bijeenkomst krijgt u de gelegenheid om hier vragen over te stellen. Zet 18 februari 2019 alvast in uw agenda! Eind 2018 ontvangt u hiervoor een officiële uitnodiging en meer informatie over het programma van de bijeenkomst.

Collectieve zorgverzekering 2019

VGZIn 2019 stopt de samenwerking van de Sociale Dienst Drechtsteden met CZ. Dit betekent dat de collectieve zorgverzekering bij CZ vervalt per 1 januari 2019. Klanten die gebruik maken van de collectieve zorgverzekering kunnen overstappen naar VGZ of bij een andere zorgverzekeraar een verzekering afsluiten. Alle klanten zijn hierover inmiddels per brief geïnformeerd.

Mogelijkheden voor 2019:
Verzekerd blijven bij CZ
Klanten kunnen verzekerd blijven bij CZ, maar de Sociale Dienst Drechtsteden betaalt niet meer mee aan de premie.

Collectieve zorgverzekering bij VGZ
De Sociale Dienst Drechtsteden biedt een collectieve zorgverzekering aan via VGZ. Bij VGZ heeft de klant keuze uit drie aanvullende pakketten. De Sociale Dienst Drechtsteden betaalt mee aan de premie. Meer informatie over de pakketten van VGZ vindt u op: gezondverzekerd.nl. Als klanten overstappen zorgt VGZ ervoor dat de huidige verzekering bij CZ wordt beëindigd.

Overstappen naar een zorgverzekeraar naar keuze
Maakt de klant geen gebruik van bovenstaande zorgverzekeraars? Dan kiest de klant vòòr 1 januari 2019 een nieuwe zorgverzekering naar eigen keuze uit. De nieuwe zorgverzekeraar zorgt ervoor dat de huidige verzekering van de klant bij CZ wordt beëindigd.

Heeft de klant vragen over de zorgverzekeringen bij CZ of VGZ?
 • Voor CZ: kijk op cz.nl of bel naar 088 555 7777 op werkdagen tussen 8.00 tot 19.00 uur.
 • Voor VGZ: kijk op vgz.nl/drechtsteden.nl of bel naar 0900 779 9771 op werkdagen tussen 8.30 tot 17.30 uur
Spreekuur
Er wordt een speciaal spreekuur gehouden in Zwijndrecht en Dordrecht. Inwoners kunnen hier terecht met al hun vragen over de collectieve zorgverzekering bij VGZ en deze ook meteen afsluiten.

Zwijndrecht
5 december 2018 | 9.00 tot 12.00 uur | Locatie: Gemeentehuis, balies publieksruimte (begane grond), Raadhuisplein 3, Zwijndrecht

Dordrecht
12 december 2018 | 11.00 tot 17.00 uur | Locatie: Wijkcentrum Admiraal, ruimte 4, Admiraalsplein 168 Dordrecht

Terugblik SDD Doet 2018

SDD Doet!Wat deed het kwik in de Drechtsteden dinsdag 16 oktober stijgen? De uitbundige zonneschijn of de hartverwarmende inzet van medewerkers
van de Sociale Dienst Drechtsteden voor mensen en sociale initiatieven? Samen met Stichting Present Dordrecht-Papendrecht werd voor de tweede keer SDD Doet! georganiseerd waarbij onze medewerkers zich
vrijwillig inzetten voor inwoners in de Drechtsteden.

Zo zette een aantal medewerkers bij verpleeghuis Crabbehoff bewoners tijdens een wandeling letterlijk in het zonnetje. Werd er een grote (herfst schoonmaak bij mensen thuis gehouden, werden er spelletjes met ouderen bij Zorgcentrum Pedaja gespeeld en zwoegden collega's op het land van Zorgboerderij De Zuidpunt. Dit waren een paar van de klussen waar onze medewerkers hun steentje aan hebben
bijgedragen.

We zijn enorm trots op de inzet van onze medewerkers. En blij dat we als Sociale Dienst Drechtsteden iets hebben kunnen doen voor onze kwetsbare inwoners uit de Drechtsteden. Want wat is er nu mooier dan met een klein gebaar iets heel groots voor een ander te kunnen betekenen?

Werkgeversbijeenkomst Baanbrekend Drechtsteden mét uitreiking Social Impact Awards

Winnaar SIA 2018Op 8 november 2018 organiseerde Baanbrekend Drechtsteden de jaarlijkse werkgeversbijeenkomst. Voor het tweede jaar op rij mét de uitreiking van de Social Impact Award(s). Het realiseren van 'social impact' speelt een steeds belangrijkere rol bij ondernemingen in de Drechtsteden. Met de Social Impact Award by Baanbrekend Drechtsteden werd de ondernemer met de grootste maatschappelijke relevantie in het zonnetje gezet.


Dit jaar waren er twee prijzen te vergeven; de Vakjuryprijs én de Publieksprijs. Taxi Stam B.V. ging er met de Vakjuryprijs vandoor en Peute Recycling B.V. met de Publieksprijs. Maar liefst 3.060 stemmen werden uitgebracht op Peute Recycling B.V., dat papier en kunststoffen inzamelt en verwerkt. Beide awards werden uitgereikt door Peter Heijkoop, Portefeuillehouder Werk & Inkomen van de Drechtsteden en Vakjuryvoorzitter. Over Taxi Stam B.V. zei hij: "Deze onderneming neemt doorlopend inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan. Vooral oudere inwoners vinden een plek bij deze onderneming. Inwoners worden opgeleid tot volwaardig medewerker waar zij ook om moeten gaan met kwetsbare groepen zoals ouderen en leerlingen in het speciaal onderwijs. Serieus werk dus, met een hoog afbreukrisico. Dat getuigt van durf."


Matchmakers helpen jongeren aan werk en scholing

JongerenJongeren worden ondersteund bij het vinden van werk en scholing met de Matchmaker-aanpak. Dit is een initiatief van het RMC (Leerplicht), de SDD (Sociale Dienst Drechtsteden) en het UWV. Het gaat om een groep jongeren en oud-voortijdig schoolverlaters van 18 tot 27 zonder startkwalificatie. Ze gaan niet naar school en hebben geen werk. en hebben om allerlei redenen een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Matchmaker-aanpak is een pro-actieve jongerenaanpak waarmee jongeren zonder startkwalificatie of werk actief worden benaderd. De Matchmakers bieden maatwerk en ondersteunen de jongeren bij het vinden van werk of scholing. Ook helpen zij de jongeren met het vinden van de juiste zorg. De Matchmakers bieden een persoonlijke aanpak op maat, houden rekening met de persoonlijke situatie van de jongere, hebben intensief contact zonder tijdsbeperking, bouwen aan vertrouwen en denken met de jongere mee. De Matchmakers denken in kansen en proberen barrières te doorbreken.

Komt u in de dagelijkse werkpraktijk zo'n jongere tegen? Neem dan contact op met Jeniffer Tjon-A-Kon via 06-40142341!

Eigen bijdrage Wmo-voorziening verandert

De Drechtraad heeft op 6 november 2018 een besluit genomen over de wijziging van de eigen bijdrage Wmo. Het Rijksbeleid verandert per 1 januari 2019. Dat betekent dat inwoners vanaf 2019 maximaal €17,50 per vier weken eigen bijdrage betalen voor hun Wmo-voorziening.


Veel Wmo-klanten betalen nu een eigen bijdrage die lager is dan €17,50. Dat komt doordat dit bedrag de afgelopen jaren verlaagd was. Vanaf 1 januari sluit de Sociale Dienst Drechtsteden aan bij de landelijke regels.


Niet iedereen gaat maximaal € 17,50  per 4 weken betalen:   

 • Landelijke uitzondering: klanten met een meerspersoonshuishouden onder de AOW-leeftijd betalen geen eigen bijdrage.
 • Drechtstedelijk beleid: Ouders met een Wmo-voorziening met minderjarige kinderen betalen geen eigen bijdrage.
 • Klanten met alleen individuele begeleiding en/of dagbesteding betalen geen eigen bijdrage. Als zij hiernaast een andere voorziening hebben, bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, dan betalen zij daarvoor wel een eigen bijdrage.

Ook voor koopvoorzieningen (woningaanpassingen of auto-aanpassingen) is er een wijziging. Vanaf 1 januari 2019 zal de maximering van 39 perioden komen te vervallen. Klanten betalen dan de eigen bijdrage totdat de kostprijs bereikt is of totdat zij de voorziening niet meer gebruiken. Hebben zij deze voorziening gekregen vòòr 1 januari 2019, dan blijft de ingestelde 39 perioden gelden. Daarin wijzigt niets.


Verantwoordingsvrij bedrag voor klanten met PGB in 2019

Consulent in gesprek met Wmo-klantKlanten met een persoonsgebonden budget (PGB) mogen vanaf 1 januari 2019 een deel van het toegekende PGB gebruiken voor kleine uitgaven. Zoals bijvoorbeeld postzegels, telefoonkosten of een bloemetje voor hun zorgverlener. Dit is het verantwoordingsvrije bedrag. Zij hoeven niet aan de gemeente door te geven hoe zij dit besteden. Op de toekenningsbeschikking kunnen klanten zien wat het verantwoordingsvrije bedrag is.

Het verantwoordingsvrije bedrag is onderdeel van het totale PGB. Dit zit dus al in het bedrag dat op de beschikking van de zorgverlener staat. Als er gebruik wordt gemaakt van het verantwoordingsvrije bedrag, moet daarvoor voldoende budget zijn. Het verantwoordingsvrije bedrag gaat namelijk van het budget af. Klanten kunnen het verantwoordingsvrije bedrag aanvragen door het formulier in te vullen op de website van de SVB.


SMI naar gemeente per 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 gaat de uitvoering van de regeling Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang naar de lokale gemeenten. Klanten met deze indicatie ontvangen binnenkort een brief waarin wij toestemming vragen om hun gegevens over te dragen naar hun gemeente. Op deze manier kan de betaling en indicatie automatisch doorlopen zonder dat de klant daar iets voor hoeft te doen. Klanten kunnen hun toestemming geven door een toestemmingsformulier in te vullen.


Eigen bijdage Drechthopper verandert in 2019

Vrouw in rolstoel in DrechthopperVanaf 1 januari 2019 veranderen de tarieven van de Drechthopper. Drechthopperklanten hebben hierover
een brief ontvangen. De tarief verandering betreft:

 • Drechthopperpashouders met Wmo-indicatie:
  Gaan vanaf 1 januari 2019 een opstaptarief betalen
  van € 0,60. Daarnaast betalen zij per
  gereisde kilometer € 0,13.
 • Drechthopperpashouders van 75 jaar of ouder:
  Gaan vanaf 1 januari 2019 een opstaptarief betalen van € 1,50.
  Daarnaast betalen zij per gereisde kilometer € 0,39.

Voor vragen kan er contact opgenomen worden met de Drechthopper via 088 505 8505. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.


Regionale visie op sociaal domein Drechtsteden

In de Drechtsteden helpen we mensen om samen zelfstandiger te worden. Dit doen we in opdracht en met beschikbaar gestelde middelen. Maatschappelijke ontwikkelingen en wijziging van spelregels van financiering door de Rijksoverheid maken bewuste keuzes over betaalbaarheid van het sociale domein noodzakelijk in samenhang met de gewenste kwaliteit van ondersteuning

Het Drechtstedenbestuur ontwikkelt in opdracht van de raad en samen met stakeholders een regionale visie op het sociaal domein. De sociale visie is kader stellend voor de doelen die we met elkaar willen bereiken in het Sociaal Domein. We zetten met dit proces in op evenwichtige besluitvorming, effectief beleid en efficiënte uitvoering.

In de visie willen we systeemwereld en de leefwereld van de inwoner samenbrengen. Dat doen we door in gesprek te gaan met elkaar; met de klant, met samenwerkingspartners, met stakeholders en raadsleden. Deze gesprekken leveren inzichten op die we gebruiken om weloverwogen keuzes kunnen maken.

We kijken met een open blik naar de huidige dienstverlening, met een kritische blik op de regels die nodig zijn en welke in de weg zitten. We hebben concept uitgangspunten benoemd die we terug laten komen in de visie:

Mensgerichte ondersteuning

 • Aansluiten bij wat kan
 • Integraal en verbindend, Professioneel maatwerk
 • Efficiënt en doelmatig
 • Gestoeld op kennis
 • Aansluiting bij maatschappelijke opgave
 • Regelarm


Meer informatie kunt u vinden op de website sociaalbeleiddrechtsteden.nl 


Taalaanbieders Wet Educatie & Beroepsonderwijs (WEB)

Man aan het werk achter machineVanuit de Wet Educatie & Beroepsonderwijs (WEB) biedt de gemeente speciale programma`s aan. Die zijn bijvoorbeeld voor mensen die niet mogen inburgeren of mensen die extra snel willen inburgeren en gelijk een vak willen leren. Vaak is dit een gratis, maar kort programma. Uw klanten kunnen daarna nog bij verschillende taalhuizen in de Drechtsteden terecht.Hieronder vindt u een overzicht waar uw klanten terecht kunnen:

Doelgroep: Licht Verstandelijk Beperkte Volwassenen (LVB) en volwassenen die moeite hebben met leren (NT1 en anderstalig).
Aanbieder: Taalhuizen
taalonderwijsdrechtsteden.nl/informeel-onderwijs


Doelgroep: Volwassenen vanaf 18 jaar met Nederlands als moedertaal die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Ook voor NT1.5 (b.v. Antilianen, Surinamers en anderstaligen die vloeiend Nederlands spreken en verstaan).
Aanbieder: Prago
sites.google.com/prago.nl/home/welkom

Doelgroep: Anderstaligen NT2 op alle niveaus die niet meer onder de inburgeringsplicht vallen. Zij krijgen een opleidings- en loopbaangericht taaltraject. Dit met mogelijkheden voor participatie in de samenleving, het vinden van werk of een opleiding tot startkwalificatieniveau.
Aanbieder: Sagenn
sagenn.nl
Aanbieder: ROC Da Vinci College
davinci.nl/educatie/nederlands-als-tweede-taal


Blijf op de hoogte

U ontvangt de nieuwsbrief samenwerkingspartners.  Uiteraard kunt u zich op ieder moment afmelden met de afmeldoptie linksonder deze nieuwsbrief. Wij vinden uw privacy belangrijk. In onze privacyverklaring  leest u hoe we uw persoonsgegevens beschermen en wat u van ons mag verwachten.

Bezoek regelmatig onze website en volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. De vorige versies van deze nieuwsbrief vindt u terug op onze website.

Fijne feestdagen

Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen die landelijk gelden, passen wij onze dienstverlening aan: www.socialedienstdrechtsteden.nl/coronavirus