Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Nieuwsbrief samenwerkingspartners

Nieuwsbrief samenwerkingspartners december 2017


In deze nieuwsbrief o.a.:

Uitnodiging informatiebijeenkomst samenwerkingspartners - Wmo-klantkrant - Nieuwe ontvangstruimte - Zorgverzekering Drechtsteden - Wijziging eigen bijdrage -

De Financieel Specialist - Loket Hardinxveld-Giessendam - Werkinstrumenten - Wijziging maatregelenbeleid - Stichting Leergeld - Wijziging persoonlijk minimabudgetInformatiebijeenkomst voor samenwerkingspartners

Tijdens een informatiebijeenkomst op 19 februari 2018 informeren wij u graag over nieuwe ontwikkelingen in onze dienstverlening en veranderingen in beleid en regels.


> Reserveer alvast in uw agenda: 19 februari 2018 van 10.00 tot 12.00 uur.
    Locatie: Stadskantoor, Spuiboulevard 300, Dordrecht.


Een programma en link om aan te melden volgen in januari.


Wmo klantkrant

Wmo-klantkrantOnlangs verscheen de klantkrant voor onze Wmo-klanten. Om te weten of klanten deze kranten lezen én of zij er de informatie in vinden die ze willen ontvangen, wordt er in december een lezersonderzoek gedaan.


>Bekijk de Wmo-klantkrant


Nieuwe ontvangstruimte

Nieuwe werkpleinWie bij ons binnenloopt wordt niet meer vanachter een balie geholpen. De hal met balies is in de afgelopen weken vervangen door een gastvrije ontvangstruimte met informele zitjes en een koffiebar. De vernieuwde inrichting sluit beter aan bij onze nieuwe manier van werken. Inwoners kunnen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur terecht in de nieuwe ontvangstruimte voor vragen over werk, bijstand, schuldhulpverlening of Wmo. Ze hebben de beschikking over een werkplek met gratis wifi of kunnen gebruik maken van een van de computers om informatie op te zoeken. Ook werkgevers en maatschappelijke organisaties kunnen de ruimte gebruiken als flexibele werkplek. Verse koffie wordt geserveerd door medewerkers met een verstandelijke beperking van stichting Philadelphia.   >Lees verder...
De Financieel Specialist

Vrouw rekent met rekenmachineDe Financieel Specialist adviseert inwoners van de Drechtsteden over hun financiële situatie. Mist er nog een voorziening? Zijn inkomsten en uitgaven in balans? Klopt de belastingvrije voet of is er hulp nodig bij het invullen van een kwijtscheldingsformulier of het doen van aangifte? Voor al deze vragen kunnen inwoners terecht bij de financieel specialist van de Sociale Dienst Drechtsteden. De Financieel Specialist zal vanaf begin februari 2018 inwoners op inloop of afspraak ontvangen.Zorgverzekering Drechtsteden

ZorgverzekeringOok voor 2018 kunnen mensen met een laag inkomen de collectieve zorgverzekering van de sociale dienst afsluiten. Iemand kan deelnemen aan de Zorgverzekering Drechtsteden als het inkomen van het huishouden niet meer is dan € 2051,40 bruto per maand. Het inkomen is het bruto salaris of uitkering plus eventuele reserveringen voor vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Het inkomen van een eventuele partner telt mee. Het inkomen van kinderen of andere huisgenoten telt niet mee. Uitgebreide informatie over Zorgverzekering Drechtsteden vindt u op onze website.Wijziging eigen bijdrage

Vrouw zet koffiePer 1 januari 2018 komt er in de Drechtsteden een aanpassing van de eigen bijdrage. In de Drechtsteden was de eigen bijdrage de afgelopen twee jaar een stuk lager dan de landelijke bedragen. Een deel van deze verlaging wordt opgeheven in het nieuwe jaar.


Basisbedrag blijft ongewijzigd

Mensen die gebruikmaken van een Wmo maatwerkvoorziening betalen daarvoor in de meeste gevallen een eigen bijdrage, op een aantal uitzonderingen na. Deze eigen bijdrage bestaat uit een basisbedrag en een inkomensafhankelijk bedrag. Het basisbedrag is in 2018 landelijk €17,60, in de Drechtsteden is dit verlaagd tot €11,79.


Stijging eigen bijdrage hogere inkomens

Een andere component van de eigen bijdrage is het inkomensafhankelijke deel. Het inkomensafhankelijke bedrag gaat men betalen als het inkomen boven de inkomensgrens komt. Deze inkomensgrenzen waren in de Drechtsteden verhoogd, waardoor meer mensen alleen het basisbedrag betaalden en niet het inkomensafhankelijke deel. In 2018 worden deze bedragen gelijkgesteld aan de landelijke bedragen. Daardoor gaat een groter deel van de klanten het inkomensafhankelijke bedrag betalen. De eigen bijdrage zal dus stijgen voor klanten met een inkomen boven de inkomensgrens.


Het regeerakkoord

In het regeerakkoord zijn wijzigingen aangekondigd in het landelijke eigen bijdragebeleid. Deze wijzigingen gaan gelden vanaf 1 januari 2019. Dit regeerakkoord betekent dat de eigen bijdrage systematiek voor de Wmo volledig op de schop wordt genomen. Er komt een abonnementstarief van €17,50 euro per vier weken voor huishoudens die gebruikmaken van de Wmo-voorzieningen. Dit bedrag is niet langer afhankelijk van het inkomen of het aantal voorzieningen. Het is nog onduidelijk welk maatwerk gemeenten vanaf 2019 kunnen inzetten. De huidige anticumulatie regeling blijft intact: als een huishouden al een eigen bijdrage betaalt voor Wlz-zorg, dan betaalt het geen eigen bijdrage voor een Wmo-maatwerkvoorziening.


Dit zijn de algemene kaders die op dit moment bekend zijn over de aangekondigde maatregelen in het regeerakkoord. De precieze uitwerking van de maatregel zal het komende jaar plaatsvinden, evenals het zoeken naar de beleidsruimte van gemeenten. Zodra meer definitief bekend is, zullen we hierover meer informatie geven.Loket Hardinxveld- Giessendam

Hardinxveld-GiessendamVanaf januari 2018 kunnen inwoners van Hardinxveld-Giessendam ook terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden met al hun vragen over Werk&Inkomen, Wmo of Schuldhulpverlening. De meeste aanvragen kunnen inwoners, eventueel met hulp van iemand uit de omgeving, eenvoudig online zelf regelen. Ook telefonisch is de Sociale Dienst Drechtsteden bereikbaar voor vragen. Om de inwoners van Hardinxveld-Giessendam te laten wennen, is de Sociale Dienst vanaf 2 januari 2018 voorlopig op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur aanwezig in het gemeentehuis voor informatie en advies.


Werkinstrumenten

Twee vrouwen verpakken kledingDe arbeidsmarkt trekt aan. Dit is dus de kans om inwoners die dat kunnen werk te bieden. Baanbrekend zet zich in om inwoners te matchen aan werkgevers en kan ook instrumenten zoals loonkostensubsidie en begeleiding inzetten voor mensen die niet zelfstandig in staat zijn werk te krijgen of te behouden. Kent u inwoners die een uitkering ontvangen, maar wel beschikbaar zijn voor werk, neem dan contact met ons op.
Wijziging maatregelenbeleid

Man op de fietsBij een bijstandsuitkering horen rechten en plichten. Zo is een uitkeringsgerechtigde verplicht om zich binnen zijn of haar mogelijkheden in te spannen om weer aan het werk te komen. Als inspanningsverplichtingen verwijtbaar worden geschonden, kunnen wij een maatregel opleggen. De uitkering wordt dan tijdelijk verlaagd. Hierover heeft de Drechtraad beleid vastgesteld. In de Verordening werk en inkomen is bepaald hoeveel de uitkering wordt verlaagd bij het schenden van welke verplichtingen. Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de regels. Het beleid bleek de laatste jaren te strikt. In het nieuwe beleid is meer maatwerk mogelijk. Daarom zullen voor schending van een aantal verplichtingen minder zware sancties worden opgelegd. Ook wordt het mogelijk om in plaats van een maatregel een waarschuwing te geven. 

Stichting Leergeld

KinderenMet ingang van 1 januari 2018  komt een grotere groep kinderen in aanmerking voor een vergoeding uit het SMS kinderfonds via Stichting Leergeld. Het doel van het SMS(School Muziek Sport) kinderfonds is sociale uitsluiting van kinderen van minima te voorkomen. Dit wordt bereikt door kinderen in staat stellen deel te nemen aan activiteiten die hun maatschappelijke participatie kunnen bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan deelname aan schoolreisjes, sportclub, vereniging en kunstzinnige vorming. De uitvoering is belegd bij de Stichting Leergeld Drechtsteden. Vanaf nu komen kinderen van 4 tot 18 jaar, die op de lagere school of de middelbare school zitten én waarvan de ouders een inkomen hebben tot 140% van de bijstandsnorm in aanmerking voor ondersteuning.  Hierdoor kan een grotere groep 'arme werkenden' van deze regelingen profiteren. Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Leergeld.

Wijziging persoonlijk minimabudget

Man achter computer op website Sociale Dienst DrechtstedenMensen die in aanmerking komen voor het persoonlijk minimabudget ontvangen dit jaar een iets lagere bijdrage dan voorheen. Het was 40 % van de norm  en wordt straks 35 % van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Daarnaast zijn de toelatingscriteria enigszins beperkt. Men moet voorafgaand aan de aanvraag een jaar lang een laag inkomen hebben gehad. Dit was drie maanden.
Website

Wist u dat u vrijwel alle informatie over onze diensten vindt op onze vernieuwde website? Een paar voorbeelden van veel gezochte informatie:

Ook de vorige versies van deze nieuwsbrief vindt u op de website.

Fijne feestdagen
Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen die landelijk gelden, passen wij onze dienstverlening aan: www.socialedienstdrechtsteden.nl/coronavirus