Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Nieuwsbrief samenwerkingspartners

Nieuws voor ketenpartners - december 2016

In deze nieuwsbrief:
Aanmelden bij schuldhulpverlening - nieuwe arrangementen: individuele begeleiding 4 en uitstroomarrangement beschermd wonen - samen investeren in participeren - dienstencheques ook in 2017 - Zorgverzekering Drechtsteden - SMS-kinderfonds.


Aanmelden bij Schuldhulpverlening

Uit onderzoek blijkt dat het aantal mensen met financiële problemen en problematische schulden nog steeds toeneemt. Een groot deel van deze groep is niet in beeld bij hulpverlenende instanties. De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) gaat zich daarom inzetten om deze groep beter te bereiken. Samen met u als ketenpartner kunnen we mensen met schulden beter helpen. Daarvoor is het nodig dat de bekendheid van de schuldhulpdienstverlening van de SDD groter wordt en dat mensen op tijd doorverwezen worden.

Op tijd doorverwijzen

Als u in contact komt met mensen met financiële problemen, denk er dan ook aan om mensen op tijd door te verwijzen naar de sociale dienst. U hoeft geen voorwerk te verrichten, voordat een klant bij ons aangemeld kan worden. Uw ondersteuning en onze dienstverlening kunnen tegelijk worden ingezet.

Voorwaarden versoepeld

Onze toelatingsvoorwaarden zijn de afgelopen jaar versoepeld. Ook klanten met fraudevorderingen of zonder inkomen kunnen worden aangemeld. De dienstverlening loopt uiteen van hulp bij een kleine financiële hulpvraag tot aan hulp voor inwoners met een problematische schuldensituatie. Per klant wordt er vervolgens gekeken naar een passende oplossing voor de situatie, samen met u als ketenpartner. We kunnen zo iedereen een passend traject bieden; dit traject hoeft echter niet altijd naar een schuldbemiddeling te leiden.


Nieuwe arrangementen: individuele begeleiding 4 (IB4) en uitstroomarrangement beschermd wonen

De Sociale Dienst Drechtsteden biedt vanaf 1 januari 2017 een nieuw arrangement binnen de Wmo-maatwerkvoorziening individuele begeleiding: IB4. Tevens komt er een uitstroomarrangement voor de voorziening beschermd wonen. De sociale dienst voert dit uit namens Centrumgemeente Dordrecht. IB4 en uitstroomarrangement BW zijn beide intensieve vormen van begeleiding, bedoeld om specifieke doelgroepen te ondersteunen bij de stap naar zelfstandigheid. 

Wat is het?

De voorzieningen bieden een zeer intensieve, niet-planbare, kortdurend uitstelbare ondersteuning bij geclusterd wonen. De ondersteuning is erop gericht de klant (eventueel met behulp van zijn netwerk) naar het punt te brengen dat hij zodanig zelfredzaam is dat hij zelfstandig kan wonen en zo nodig met een lichtere vorm van ondersteuning de regie over zijn leven kan voeren. Voor jongeren en adolescenten is de ondersteuning er ook op gericht om hen te motiveren om ondersteuning na de leeftijd van 18 jaar te accepteren.
 
Uitstroomarrangement BW dicht het hiaat tussen individuele begeleiding en beschermd wonen voor klanten met ontwikkelpotentieel tot zelfstandig wonen. IB4 dicht het hiaat tussen residentiële jeugdhulp vanuit de Jeugdwet en individuele begeleiding vanuit de Wmo. 

Voor wie is het?

De voorzieningen zijn bedoeld voor twee specifieke doelgroepen:

  1. IB4: Jongeren en jongadolescenten die vanuit de Jeugdwet in een instelling wonen en zeer intensieve begeleiding nodig hebben om de stap naar zelfstandigheid te maken.
  2. Uitstroomarrangement BW: Mensen die vanuit beschermd wonen een eerste stap maken naar zelfstandigheid.

Samen investeren in Participeren

Op 30 november jl. waren alle ogen in de businesslounge van FC Dordrecht niet op het veld en de bal gericht, maar stonden inwoners met een hulpvraag centraal. Tijdens een netwerkbijeenkomst maakten medewerkers van de Sociale Dienst Drechtsteden, sociale wijkteams, leerwerkbedrijven en andere ketenpartners nader kennis met elkaar en gingen aan ontdekkingstafels in gesprek over de uitdagingen op het gebied van samenwerken, de dienstverlening aan (niet-)uitkeringsgerechtigden en het participeren door deze doelgroep. Er werden contacten gelegd en verbeterpunten geformuleerd. Zo is er behoefte aan een sociale kaart per wijk, meer verbinding tussen organisaties in de keten, een nieuw woord voor participeren en duidelijke informatie voor zowel klanten als ketenpartners over het aanbod van de Sociale Dienst Drechtsteden. De uitnodiging om met elkaar mee te lopen werd gedaan en de intentie om elkaar vaker te ontmoeten tijdens netwerkbijeenkomsten werd uitgesproken. Want over één ding waren alle aanwezigen het eens: geen mens mag buitenspel staan. 


Dienstencheques ook in 2017

In 2017 kunnen inwoners van de Drechtsteden hun gekochte dienstencheques nog gebruiken en nieuwe dienstencheques kopen. De Dienstencheque Drechtsteden is er voor 75-plussers, mantelzorgers en mensen met een Wmo-indicatie voor huishoudelijke ondersteuning. Met de dienstencheque kunnen inwoners huishoudelijke hulp kopen voor een speciaal tarief van € 6,50 per uur.

> meer over de dienstencheques


Zorgverzekering Drechtsteden: aanmelden kan tot 1 januari

Nog tot 1 januari 2017 kunnen mensen met een laag inkomen zich aanmelden voor Zorgverzekering Drechtsteden. Deze uitgebreide zorgverzekering biedt een ruimte vergoeding voor veel zorgkosten. Inwoners van de Drechtsteden kunnen gebruik maken van de Zorgverzekering Drechtsteden als het inkomen van hun huishouden niet meer is dan € 1998,36 bruto per maand.

> meer over Zorgverzekering Drechtsteden


SMS-kinderfonds

Voor kinderen van mensen met een laag inkomen is er het SMS-kinderfonds. Het SMS-kinderfonds biedt ondersteuning voor de kosten van een schoolreisje, muziekles of de sportvereniging.

> meer info, voorwaarden en aanmelden op leergelddrechtsteden.nl