Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws Vervoer Drecht- en Wijkhopper en dat naar dagbestedingslocaties onder druk

Vervoer Drecht- en Wijkhopper en dat naar dagbestedingslocaties onder druk

Problemen met vervoer in de Drechtsteden

Door de huidige marktomstandigheden staat het vervoer van de Drecht- en Wijkhopper en dat naar dagbestedingslocaties onder druk. De vraag is groter dan het aanbod. Dat heeft verschillende oorzaken, zoals personeelstekort, een hoog ziekteverzuim en de situatie op de wegen (meer files). Gevolg is dat veel reizigers, Wmo-klanten van onder andere de Sociale Dienst Drechtsteden, ernstige hinder ondervinden van voertuigen die te laat komen op de afgesproken locatie. Daarnaast heeft een aantal andere zaken ook een negatieve invloed op de prestatie van de Drecht- en Wijkhopper. Stroomlijn BV, de organisatie die het vervoer samen met vervoersbedrijven regelt, luidt de noodklok.
Oorzaken

Verschillende oorzaken zorgen ervoor dat het vervoer op dit moment niet op het gewenste niveau is: 

- De vervoersvraag van Wmo-reizigers is door afschaffing coronamaatregelen sterk toegenomen.

- Naast deze toenemende vraag zorgen krapte op de arbeidsmarkt en uitval van personeel ervoor dat er op dit moment niet aan de grote vervoersvraag kan worden voldaan.

- Ook is er een toename van verkeer op de weg, waardoor een goede doorstroom in het verkeer ontbreekt en de bussen weer vaker en langer vaststaan in files. We verwachten dat dit probleem groter wordt. 


Verbetering dienstverlening

We doen er alles aan om de dienstverlening weer snel op het oude niveau te krijgen. Daarvoor worden diverse maatregelen genomen. Onder andere door het aantrekken van extra personeel, het terugdringen van het ziekteverzuim en het bedenken van innovatieve oplossingen voor het vervoersprobleem in de regio Drechtsteden.


Wat vragen we van u?

In de eerste plaats begrip voor de situatie. We werken aan een spoedige oplossing. In de tweede plaats adviseren we u om, als dat mogelijk is, meer te reizen in de daluren. We zien namelijk een belasting tijdens de piekuren (dat zijn de uren voor 10.00 uur en tussen 16.00 uur en 18.00 uur). In die uren ondervinden niet alleen de Drecht- en Wijkhopper problemen, maar ook het andere doelgroepenvervoer; leerlingenvervoer en vervoer naar dagbestedingslocaties. Door gebruik te maken van de Drecht- en Wijkhopper tijdens daluren (de daluren zijn tussen 10.00 uur en 16.00 uur en na 18.00 uur) wordt het vervoer meer over de dag verspreid.


Vragen en antwoorden

Heeft u vragen over het vervoer met de Drecht- en/of Wijkhopper of dat naar de dagbestedingslocaties?  Bekijk de vragen en antwoorden via onderstaande link:


PDF-bestand> Veelgestelde vragen en antwoorden