Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws Van uitkering naar werken in de zorg

Van uitkering naar werken in de zorg

Certificaten AlbedaMaandag 27 januari 2020 ontving een groep van 11 mensen uit handen van Jan Dirk Stouten hun diploma voor de mbo-opleiding Dienstverlening zorg & welzijn niveau 2. Zij zaten in een uitkeringssituatie, maar zijn hier sinds vorig jaar februari, vanaf de start van deze opleiding, uit. Een mooi resultaat van een unieke samenwerking tussen Baanbrekend Drechtsteden, een jobcoach en Albeda Zorgcollege, waaruit blijkt dat begeleiding en scholing op maat werkt! Doel van dit samenwerkingsproject is om meer mensen vanuit een uitkeringssituatie aan een baan in de zorg te helpen.
Dit soort initiatieven passen heel goed bij de drie opgaven die centraal staan in de visie sociaal domein van de Sociale Dienst Drechtsteden: Bestaanszekerheid versterken, ontwikkelen naar werk en zorgen voor ondersteuning.

Begeleiding op maat

De deelnemers begonnen een jaar geleden aan een intensief traject van leren en werken. Vanaf de start van het traject zijn de deelnemers 24/7 begeleid door een jobcoach vanuit de Drechtsteden. Zo kregen zij begeleiding op maat en werd bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan taal en rekenen. Hierdoor was er minder uitval en konden meer deelnemers het traject succesvol afronden. Nu, met hun diploma op zak, gaan ze vol enthousiasme aan de slag in de zorg bij zes verschillende zorgorganisaties in de regio Dordrecht. Een aantal deelnemers stroomt door naar een leerwerktraject op niveau 3. In totaal zijn 15 mensen met de opleiding gestart, waarvan er nu dus 11 een diploma in hun bezit hebben, twee anderen de opleiding op korte termijn zullen afronden en twee al vroegtijdig aan het werk zijn gegaan in de zorg.

Kansen in de zorg

Dit project richt zich enerzijds op het terugdringen van het tekort aan zorgpersoneel op de arbeidsmarkt en anderzijds biedt de Drechtsteden kansen aan inwoners die in een uitkeringssituatie zitten en graag aan de slag willen in de zorg. De Drechtsteden en Albeda Zorgcollege hopen zo de instroom van nieuwe medewerkers in de zorg te verhogen. Bedoeling is dat in de komende jaren meer mensen in een soortgelijk samenwerkingsproject gaan starten.