Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws Tozo is gestopt. (Financiële) ondersteuning blijft

Tozo is gestopt. (Financiële) ondersteuning blijft

Einde TONK en Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gestopt per 1 oktober 2021. Dat betekent dat er niet langer gebruikgemaakt kan worden van deze financiële ondersteuning, die als gevolg van de coronacrisis in het leven is geroepen. Graag brengen we de mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning bij u onder de aandacht.


(Nog steeds) behoefte aan financiële ondersteuning?

Verwacht u ook na september nog een inkomen te hebben onder het sociaal minimum, dan kunt u een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (Bbz 2004). Deze regeling vraagt u (digitaal) aan bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ), die de aanvragen namens de Sociale Dienst Drechtsteden behandelt. Dit betreft een tijdelijke regeling voor de duur van 3 maanden (oktober 2021 tot en met december 2021).


Alle informatie en voorwaarden vindt u op www.rotterdam.nl/bbz. U vindt daar ook het digitale aanvraagformulier en de contactgegevens.  


Over Bbz 2004

Het Bbz is een bestaande regeling, maar de overheid heeft besloten deze voor de maanden oktober tot en met december 2021 te vereenvoudigen. Dit houdt in dat in deze maanden:

- De vermogenstoets niet van toepassing is, maar er wel wordt gekeken of uw onderneming nog levensvatbaar is.

- De Bbz-uitkering tot maximaal 2 maanden met terugwerkende kracht aangevraagd kan worden.

- Voor de berekening van de hoogte van de uitkering gekeken wordt naar uw inkomsten per kalendermaand (in plaats van per boekjaar)

- De Bbz-uitkering geen voorlopige lening is. Dit betekent dat als de uitkering op basis van de juiste gegevens aan u is gegeven, u deze achteraf niet hoeft terug te betalen als blijkt dat u over langere periode gezien toch een inkomen boven het sociaal minimum blijkt te hebben.


Vanaf 1 januari 2022 gelden de vereenvoudigingen niet meer, maar weer de oude voorwaarden. Vanaf die datum geldt dat u een nieuwe aanvraag moet indienen via het RBZ.


Behoefte aan andere ondersteuning

Heeft u behoefte aan andere vormen van ondersteuning dan alleen financiële hulp? Dan kunt u terecht bij het Ondernemersloket Drechtsteden. Hier is een aantal mogelijkheden voor u gebundeld: 

- Weet u niet goed hoe u ervoor staat? Kijk dan op www.geldfit.nl/zakelijk/test. Hiermee krijgt u inzicht in uw situatie.

- Is er sprake van schulden of een flink aantal uitgestelde betalingen? Vraag dan direct een gesprek aan met de consulenten van het RBZ. Deze consulenten helpen u als ondernemer met het in kaart brengen van uw situatie en advies. U kunt ook met hen in gesprek op locatie; in het Leerpark in Dordrecht. 

- Denkt u over stoppen met ondernemen? Kijk dan naar de mogelijkheden van begeleiding naar een baan en eventuele om- en bijscholing via KICKSTART Drechtsteden. U kunt zich aanmelden via e-mail: ondernemersloket@drechtsteden.nl of kijk op de website: www.kickstartdrechtsteden.nl/zelfstandig-ondernemers/

- Wilt u als ondernemer sterker worden? Kijk dan voor het aanbod Toekomstgericht ondernemen via Qredits.  


Al deze mogelijkheden en meer staan op de website van het Ondernemersloket Drechtsteden. Wij bieden gratis hulp en informatie aan ondernemers in goede en minder goede tijden. Bij twijfel maak een afspraak! Of stuur een e-mail naar ondernemersloket@drechtsteden.nl. Daarmee helpen wij u sterker de crisis uit te komen. 


Extra financiële corona-ondersteuning

Voor inwoners van de Drechtsteden biedt de Sociale Dienst Drechtsteden de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aan. De TONK is bedoeld voor diegenen die, als gevolg van de coronacrisis, tijdelijk niet hun woonkosten (huur of hypotheek en kosten van elektriciteit en gas) kunnen betalen. Let op, ook deze regeling stopt per 1 oktober, maar aanvragen kunnen tot 1 november worden ingediend.


Meer weten over de TONK en/of meteen een aanvraag indienen? Klik hier


Informatie terugvinden over de Tozo?

U kunt de Tozo-regeling niet meer aanvragen, maar via de link kunt u de informatie terugvinden.