Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Nieuws Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, verlengd tot 1 juli 2021

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, verlengd tot 1 juli 2021

Tozo-3De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot 1 juli 2021. Deze Tozo-3 is in grote lijnen gelijk aan de voorgaande regelingen, maar bevat een toets op beschikbare geldmiddelen. Binnenkort volgt meer informatie over het aanvragen van Tozo-3.


Tozo-3 in het kort

-    Zelfstandig ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis kunnen voor de periode van oktober 2020 tot en met juni 2021 een uitkering levensonderhoud aanvragen ter hoogte van het sociaal minimum (bijstandsnorm).
-    Nieuw is de toets op beschikbare geldmiddelen*. Deze houdt in dat zelfstandig ondernemers niet in aanmerking komen voor uitkering levensonderhoud als zij onderdeel zijn van een huishouden dat beschikbare geldmiddelen van opgeteld meer dan € 46.520 bezit. Het volgende telt mee bij deze toets: contant geld, bank- en spaartegoeden en beleggingen (zoals aandelen, obligaties, en opties). Zaken als eigen woning, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden tellen niet mee.
-    Bij de lening bedrijfskapitaal zijn er in Tozo-3 geen grote wijzigingen in de voorwaarden ten opzichte van Tozo-2. Er kan een lening bedrijfskapitaal worden aangevraagd tot 1 juli 2021 tot een maximum van € 10.157 (tenzij dit maximale bedrag al geleend is onder Tozo 1 en/of 2). Hiervoor kunt u terecht bij RBZ.


Tozo-3 is niet gelijk aan Tozo-2

Tot 1 oktober kunt u voor het aanvragen of verlengen van de Tozo (Tozo-2) gebruikmaken van de formulieren die betrekking hebben op Tozo-2.
In oktober kunt u voor het aanvragen of verlengen van de tijdelijke overbruggingsregeling gebruikmaken van de formulieren die betrekking hebben op Tozo-3. Houdt u hiervoor onze website in de gaten.


Let op, aanvraagformulieren Tozo-2 zijn niet bedoeld voor aanvragen Tozo-3* Beschikbare geldmiddelen:
•    contant geld;
•    geld op betaal- en spaarrekeningen (zowel in euro’s als andere valuta).Voor spaar- of termijndeposito’s geldt het volgende: een depositorekening rekent u wél mee als u het geld direct kunt opnemen, óók als u dan een boete moet betalen. U rekent de depositorekening níet mee als tussentijds opnemen van het geld volgens de voorwaarden onmogelijk is;
•    cryptovaluta (zoals bitcoins);
•    de waarde van effecten. Hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, opties en effecten in depot). Uitgezonderd zijn:
     o    aandelen in uw eigen onderneming;
     o    aandelen op uw naam;
     o    aandelen die niet direct in geld kunnen worden omgezet (bijvoorbeeld een aandeel waar een pandrecht op rust dat niet snel opgeheven kan worden).


•    Schulden rekent u niet mee. Als u rood staat op een bankrekening, rekent u dit mee als € 0,00.
•    Heeft u een eenmanszaak? De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) en een tegemoetkoming uit de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hoeft u tot 3 maanden na uitbetaling niet mee te rekenen. Dit volledige bedrag mag u gedurende deze 3 maanden van het totale bedrag aan beschikbare geldmiddelen aftrekken.
Sommige tegemoetkomingen, speciale uitkeringen en vergoedingen hoeft u niet mee te tellen bij uw beschikbare geldmiddelen. Klik hiervoor op deze link.


Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen die landelijk gelden, passen wij onze dienstverlening aan: www.socialedienstdrechtsteden.nl/coronavirus