Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-5) - Vanaf 1 juli 2021

Tozo-5

Let op: vanaf 1 oktober 2021 kunt u geen aanvraag voor Tozo meer indienen.


Vanaf 1 juli 2021 is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-5) van kracht. Deze regeling loopt tot 1 oktober 2021. Tozo-5 is in grote lijnen gelijk aan de voorgaande regelingen en bevat net als Tozo-2, Tozo-3 en Tozo-4 een partnerinkomenstoets.


Tozo-5 in het kort

- Zelfstandig ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis kunnen voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 een uitkering levensonderhoud aanvragen ter hoogte van het sociaal minimum (bijstandsnorm); Tozo-5.
- Er is sprake van een partnerinkomenstoets. Dat betekent dat de inkomsten van uw partner meetellen.
- Net als bij voorgaande Tozo-regelingen (Tozo-1 tot en met Tozo-4) geldt er geen vermogenstoets.
- Tozo-5 kan worden aangevraagd vanaf 1 juli tot en met 30 september 2021. De uitkering kan voor maximaal 3 maanden en uitsluitend over hele kalendermaanden worden toegekend. Na 30 september 2021 is een aanvraag van Tozo-5 niet meer mogelijk.
- Tozo-5 kan, net als bij Tozo-3 en Tozo-4, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden toegekend. Bij Tozo-5 is terugwerkende kracht mogelijk tot de 1e van de maand voorafgaand aan de aanvraagmaand, maar niet eerder dan 1 juli 2021. De uitkering van Tozo-5 kan dus niet met terugwerkende kracht over de maand juni – looptijd Tozo-4 – worden aangevraagd.
- Vanaf 1 juli 2021 kunnen uitsluitend aanvragen met een aanvraagformulier Tozo-5 worden ingediend. Tozo-4 kon tot en met 30 juni 2021 worden aangevraagd.
- Ook als u Tozo-4 al ontvangt, dient u een nieuwe aanvraag in te dienen voor Tozo-5 om voor de periode vanaf 1 juli tot en met 30 september 2021 de uitkering voor levensonderhoud voort te laten zetten.
- Bij de lening bedrijfskapitaal zijn er in Tozo-5 geen grote wijzigingen in de voorwaarden ten opzichte van Tozo-2, Tozo-3 en Tozo-4. Er kan een lening bedrijfskapitaal worden aangevraagd tot 1 oktober 2021 tot een maximum van € 10.157 (tenzij dit maximale bedrag al geleend is onder Tozo-1, Tozo-2, Tozo-3 en/of Tozo-4). Hiervoor kunt u terecht bij RBZ.


De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers is gemaakt voor dié ondernemers die financieel geraakt zijn door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op de zelfstandigen die financiële ondersteuning nodig hebben. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.


Wijzigingen doorgeven?

Verandert er iets in uw situatie? Wijzigt uw inkomen, gaat u verhuizen, verandert er iets in uw gezinssamenstelling en/of uw onderneming? Geef deze of andere wijzigingen door via onderstaand digitaal wijzigingsformulier:

> Klik hier voor het digitaal wijzigingsformulier


Vragen & antwoorden Tozo-5

Hoe kan ik een aanvraag voor verlenging Tozo (Tozo-5) indienen? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Wanneer krijg ik mijn geld? Op deze en andere vragen vindt u in onderstaand overzicht de antwoorden. Ook in dit overzicht is opgenomen hoe de Sociale Dienst Drechtsteden omgaat met ongeoorloofde aanvragen (als gevolg van fraude en/of misbruik):


PDF-bestand> Klik hier voor de vragen en antwoorden Tozo-5Laatste update: 1 oktober 2021