Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws Schakeltraject laat statushouders sneller doorstromen naar beroepsonderwijs

Schakeltraject laat statushouders sneller doorstromen naar beroepsonderwijs

Vanmiddag heeft wethouder Peter Heijkoop 29 statushouders het certificaat uitgereikt voor hun deelname aan het Schakeltraject, een intensief programma waarmee zij alle vaardigheden opdoen om versneld door te stromen naar het regulier beroepsonderwijs. De feestelijke bijeenkomst vond plaats bij het Da Vinci College in Dordrecht.


Schakelklas

Foto: Wethouder Peter Heijkoop, de deelnemers en hun docenten


Peter Heijkoop vindt het belangrijk dat kwetsbare groepen in de bijstand extra hulp krijgen om mee te doen: “Statushouders hebben vaak moeite met het vinden van hun weg in de samenleving. Het Schakeltraject geeft hen perspectief en helpt hen snel te integreren.”


Intensief programma

Het Schakeltraject duurt 19 weken. Deelnemers volgen een intensief onderwijsprogramma dat niet alleen bestaat uit rekenen en taalvaardigheid, ook doen zij digitale vaardigheden op en leren zij onder meer hoe zij een goede sollicitatiebrief schrijven en cv opstellen. Deelnemers komen hiervoor naar het Da Vinci College, krijgen huiswerk en moeten slagen voor een aantal toetsen. Na succesvolle deelname starten de deelnemers met een mbo-opleiding.


Meeste deelnemers stromen door

In 2017 startte de eerste groep statushouders aan het schakeltraject. Aan de in totaal negen groepen hebben 100 statushouders deelgenomen. 67 van hen zijn inmiddels doorgestroomd naar het mbo. Van de 29 statushouders die vandaag hun certificaat ontvingen, starten 22 na de zomervakantie met hun opleiding. De 7 andere statushouders volgen een ander traject naar werk. 

Extra hulp
Statushouders krijgen extra hulp van de Sociale Dienst Drechtsteden om zo snel mogelijk aan werk te komen. Een betaalde baan is net als het spreken van de Nederlandse taal belangrijk om een zelfstandig leven op te bouwen in de Drechtsteden. Het Schakeltraject bereidt deelnemers voor op een beroepsgerichte opleiding zodat zij straks meer kans op een betaalde baan hebben. Het traject is een nauwe samenwerking tussen het Da Vinci College en de Sociale Dienst Drechtsteden.


Schakelklas

Foto: Peter Heijkoop en een deelneemster
 

Foto's door Frameloos