Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws Rekenhulp voor eigen bijdrage Wmo

Rekenhulp voor eigen bijdrage Wmo

Huishoudelijke ondersteuningInwoners van de Drechtsteden die ondersteuning krijgen op grond van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), kunnen voortaan vooraf uitrekenen hoeveel eigen bijdrage zij gaan betalen. Hiervoor heeft de Sociale Dienst Drechtsteden een rekenhulp ontwikkeld. Zo komen mensen die gebruik gaan maken van een Wmo-voorziening - zoals huishoudelijke hulp, begeleiding, een scootmobiel of een woningaanpassing – niet voor verrassingen te staan als zij na enige tijd een factuur van het Centraal Administratiekantoor (CAK) krijgen.

De meeste mensen willen graag van te voren willen weten hoeveel eigen bijdrage zij gaan betalen. Op advies van de regionale Wmo-adviesraad heeft de Sociale Dienst Drechtsteden een digitale rekenhulp ontwikkeld, speciaal voor inwoners van de Drechtsteden. Hiermee krijgt men een goed beeld van de hoogte van de eigen bijdrage. De rekenhulp is te vinden op socialedienstdrechtsteden.nl/eigenbijdragewmo.

Eigen bijdrage Wmo

Mensen die gebruik maken van een Wmo-voorziening moeten een eigen bijdrage betalen. Dit is een landelijke bepaling. De eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van het inkomen en vermogen. Mensen die meer verdienen, betalen dus een hogere eigen bijdrage. Daarnaast bepaalt de kostprijs van de voorziening hoe hoog de eigen bijdrage is. Dit is in iedere gemeente anders. Het CAK rekent de eigen bijdrage uit en stuurt iedere vier weken een factuur.
Let op! Wij waarschuwen u voor oplichters, nepberichten en nepwebsites over de energietoeslag. Zij proberen via een nepbericht u een aanvraag te laten doen voor de energietoeslag. Zo wordt u opgelicht. U kunt uw energietoeslag alleen bij de Sociale Dienst Drechtsteden aanvragen. Dit doet u veilig via deze link.