Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws PERSPCT officieel geopend

PERSPCT officieel geopend

Opening PERSPCT

Op 12 december hebben Tamara van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Peter Heijkoop, Portefeuillehouder Werk & Inkomen van de Drechtsteden, samen PERSPCT geopend. PERSPCT is een unieke samenwerking van de Sociale Dienst Drechtsteden, Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht en Drechtwerk met als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. PERSPCT is een aanwinst voor de brede samenwerking die er binnen de Drechtsteden al is op het gebied van arbeidsmarktontwikkeling.


PERPSCT is er voor mensen die in de laatste fase van hun detentie zitten, mensen die momenteel in een sociale werkplaats werken en mensen die al langere tijd bijstand ontvangen. Binnen PERSPCT leren zij in de eerste plaats werknemersvaardigheden. Daarna volgen ze een functiegericht, op maat gemaakt traject mét uitzicht op betaald werk. David van Maanen, directeur Sociale Dienst Drechtsteden: "Bij PERSPCT werken we – ongeacht iemands achtergrond - aan nieuwe kansen en perspectieven en richten ons daarbij op de toekomst. Wie gemotiveerd is en zich wil ontwikkelen, heeft na het traject een reële kans op werk."

Strenge selectie

Niet iedereen met afstand tot de arbeidsmarkt mag aan de slag bij PERSPCT. "We selecteren streng", aldus Jacques Thielen, directeur Drechtwerk a.i.. "Alle deelnemers moeten gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen richting een werkend leven". Karin Winkelman, directeur PI Dordrecht vult aan: "Samenwerken, respect voor elkaar en respect voor elkaars achtergrond staan voorop. Vandaar ook de naam PERSPCT – een samenspel tussen respect en perspectief."

Samen werkt!

Wethouder Peter Heijkoop is blij met het initiatief: "PERSPCT draagt bij aan een inclusieve samenleving. De aanpak en de gedachte dat iedereen die gemotiveerd is, kan werken, zorgen voor een grote publieke waarde."