Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws Nieuwe visie voor sociaal domein Drechtsteden

Nieuwe visie voor sociaal domein Drechtsteden

VisieSociaalDomeinDe ontwikkeling van een nieuwe visie voor het sociaal domein van de Drechtsteden gaat de beslissende fase in. Het Drechtstedenbestuur heeft de visie voor akkoord naar de Drechtraad gestuurd.


Sinds september vorig jaar hebben (Drecht)raadsleden, inwoners, cliënten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en ambtenaren constructief en positief meegepraat en geadviseerd over wat er nodig is om onze kwetsbare inwoners zo goed en efficiënt mogelijk te ondersteunen zodat ze goed voor zichzelf en hun gezinnen kunnen zorgen. De uitkomsten van deze gesprekken zijn belangrijke input voor de visie. Centraal staan bestaanszekerheid versterken, werken aan ontwikkeling en zorgen voor ondersteuning.

De Drechtsteden vinden dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Als dat niet zelfstandig lukt, moet de overheid ondersteuning bieden. Portefeuillehouder Peter Heijkoop: “Er zijn in onze regio helaas te veel mensen die de eindjes maar net aan elkaar kunnen knopen en vooral bezig zijn met overleven. Onder hen veel werkenden met een heel laag inkomen en gezinnen in armoede. We willen en moeten in deze inwoners blijven investeren. Ook om erger te voorkomen. De maatschappelijke kosten en problemen worden alleen maar groter.”

Portefeuillehouder Pieter Paans over de Wmo: “Het aantal ouderen neemt toe en daarmee ook de vraag naar hulp en ondersteuning. We zien de kosten sterk toenemen en dat vraagt om het maken van verstandige keuzes in het belang van onze inwoners.”

Taskforce

De zeven Drechtstedengemeenten en de Sociale Dienst Drechtsteden gaan de visie uitwerken in een uitvoeringsplan. Dit wordt opgesteld nadat de uitkomsten van de Taskforce sociaal domein besproken zijn en de financiële kaders voor de komende jaren helder zijn. Het is aan de Drechtraad om jaarlijks te bepalen welke ambities uit de visie worden uitgevoerd binnen deze kaders.


Meer informatie over de Regionale visie sociaal domein


ssss