Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws Klanten tevreden over Wmo-ondersteuning

Klanten tevreden over Wmo-ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuningVoor de tweede keer is het cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd onder inwoners van de Drechtsteden die gebruikmaken van een maatwerkvoorziening Wmo. Uit het onderzoek blijkt dat klanten over het algemeen tevreden zijn over het contact met de Sociale Dienst Drechtsteden en over de kwaliteit en het resultaat van de ondersteuning. Het merendeel van de klanten geeft aan dat de ondersteuning bijdraagt aan de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. De meeste klanten vinden de sociale dienst via hun sociale netwerk of een zorgaanbieder. Internet speelt hierin nog een zeer beperkte rol. De resultaten wijken weinig af van de resultaten van vorig jaar. Ook zijn de verschillen tussen de gemeenten in de Drechtsteden klein.


Bekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning blijft achter

De bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuner blijkt net zoals vorig jaar beperkt te zijn. Een cliëntondersteuner kan klanten helpen om hun zorgvraag duidelijk te krijgen en biedt ondersteuning tijdens het keukentafelgesprek en de aanvraag die daarop volgt. Slechts een derde van de klanten kent het bestaan van deze gratis ondersteuning die wordt geboden vanuit de sociale wijkteams. De sociale dienst werkt samen met de regiogemeenten aan een verbetering van de informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning.

Eigen bijdrage

Ook is onderzocht of de eigen bijdrage een grote rol speelt bij het wel of niet aanvragen van een maatwerkvoorziening. Van de klanten die geen eigen bijdrage betalen, geeft 16% aan dat dit een grote rol speelde bij het aanvragen van de voorziening. Op de vraag wat men zou doen bij een eventuele verhoging van de eigen bijdrage zegt 43% van de klanten de maatwerkvoorziening te behouden, 10% zou de voorziening opzeggen en 42% weet niet wat zij zou doen. Wanneer cliënten hun voorziening toch zullen opzeggen, is voor hen vaak nog niet duidelijk of en zo ja, hoe ze op een andere manier om ondersteuning zullen vragen (69%). Eén op de zes zegt geen alternatief voor de hulp te zoeken.

Klanten geven aan dat zij graag beter geïnformeerd worden over een eventuele eigen bijdrage en de hoogte van de kosten. De sociale dienst ontwikkelt momenteel een rekentool waarmee mensen via de website van de SDD de hoogte van de eigen bijdrage kunnen berekenen.

Over het onderzoek

Sinds 2016 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. Er is een verplichte vragenset en een voorgeschreven aanpak ontwikkeld door de VNG, het ministerie van VWS en een aantal gemeenten. Naast de verplichte vragen, zijn er dit jaar in de Drechtsteden extra vragen gesteld over de toegang tot de sociale dienst, de beoordeling van de maatwerkvoorzieningen en de eigen bijdrage. Het cliëntervaringsonderzoek is uitgevoerd door Onderzoekcentrum Drechtsteden. Klanten die hebben deelgenomen aan het onderzoek maken gebruik van een maatwerkvoorziening Wmo. De uitkomsten van de onderzoek zijn ook te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.


PDF-bestand> Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017Let op! Wij waarschuwen u voor oplichters, nepberichten en nepwebsites over de energietoeslag. Zij proberen via een nepbericht u een aanvraag te laten doen voor de energietoeslag. Zo wordt u opgelicht. U kunt uw energietoeslag alleen bij de Sociale Dienst Drechtsteden aanvragen. Dit doet u veilig via deze link.