Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws Extra informatie aanvragen eenmalige energietoeslag

Extra informatie aanvragen eenmalige energietoeslag

Extra informatie aanvragen eenmalige energietoeslag

BELANGRIJK: ZORG DAT UW AANVRAAG VOLLEDIG IS


Vanaf dinsdag 19 april 2022 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de eenmalige energietoeslag. Inmiddels hebben we veel aanvragen ontvangen. Helaas blijkt dat deze vaak onvolledig zijn. De afwikkeling van uw aanvraag duurt daardoor langer of moet worden teruggestuurd. 
Belangrijk bij het indienen van uw aanvraag is:

1. Dat u alle gevraagde documenten naar ons stuurt.

2. Dat deze documenten goed leesbaar zijn.

3. Dat u de juiste documenten naar ons stuurt.


Daarom graag uw aandacht voor het volgende. Voordat u uw aanvraag aan ons verstuurt, kijkt u dan goed of alle vragen beantwoord zijn en alle documenten zijn toegevoegd. Controleer ook of de door u toe te sturen documenten goed leesbaar zijn.


We zetten het aanleveren van de juiste documenten nog even voor u op een rij:

1. Kopie legitimatiebewijs en dat van een eventuele partnerEen legitimatiebewijs is een paspoort of een identiteitskaart. Let op. Een rijbewijs geldt niet als legitimatiebewijs. Vergeet niet om ook een kopie legitimatiebewijs van een eventuele partner in te dienen.


2. Kopie bankpas (voor controle van uw bankrekeningnummer)Het gaat hier om de kopie van de bankpas die hoort bij het bankrekeningnummer waarop de eenmalige energietoeslag wordt gestort.


3. Specificatie van uw meest recente inkomen (bijvoorbeeld salarisstrook) en dat van een eventuele partnerHet is belangrijk om een volledig overzicht van uw inkomen en dat van een eventuele partner bij ons in te dienen. Maar wat wordt onder inkomen verstaan? Hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijke inkomsten. Het kan zijn dat meerdere inkomsten op uw situatie van toepassing zijn. Is dat het geval, lever dan een zo volledig mogelijk overzicht aan.


Wat wordt als inkomen gezien?

Inkomsten uit of in verband met arbeid (loon, uitkeringen).

Een AOW-uitkering.

Pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en uitkeringen uit een lijfrenteproduct. Hiervan mag de aanvrager per maand in 2022 als alleenstaande € 21,50 of als gezamenlijke huishouding € 43 aftrekken.

Inkomsten uit een PGB, voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die door de aanvrager zelf wordt verricht.

Inkomsten uit (onder)verhuur en/of kostgeverschap.

Partner- en/of kinderalimentatie.

Periodieke giften, tenzij vrijgelaten.

Inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend.

Een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa).


Heeft u een AOW, WAJONG, ANW of een uitkering UWV met aanvullende toeslagenwet dan hoeft u geen bewijsstukken aan te leveren van uw inkomen.


Aanvraag indienen

Om in aanmerking te komen voor de eenmalige energietoeslag kunt u onderstaand digitaal aanvraagformulier invullen en versturen.  De Sociale Dienst Drechtsteden streeft ernaar om zo snel als mogelijk reactie te geven of uw (complete) aanvraag is goedgekeurd.  De wettelijk termijn die hiervoor geldt is 40 werkdagen. 


> Aanvragen eenmalige energietoeslag


Let op. Inwoners van de Drechtsteden die recht hebben op de automatische uitkering (ambtshalve uitkering) kunnen geen aanvraag indienen. Is dat bij u het geval? Dan krijgt u een melding bij het invullen van de aanvraag en is het invullen niet mogelijk.


Het is eventueel ook mogelijk om een aanvraag schriftelijk in te leveren. Hiervoor kunt u contact opnemen met een van de zeven gemeenten in de Drechtsteden of met de Sociale Dienst Drechtsteden.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BELANGRIJK: Verlenging beslistermijn eenmalige energietoeslag. 

De Sociale Dienst Drechtsteden heeft heel veel aanvragen binnengekregen voor de eenmalige energietoeslag. We hebben extra mensen ingezet, maar helaas duurt het afhandelen van de aanvragen langer. We vinden dit erg vervelend en vragen uw begrip voor deze situatie. 

Omdat het door de genoemde situatie niet haalbaar is om de aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken af te handelen, verlengen we deze termijn met 6 weken. 

Als u de eenmalige energietoeslag heeft aangevraagd ontvangt u hier ook een brief over van ons. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vragen en antwoorden

Heeft u vragen over de eenmalige energietoeslag?  Bekijk de vragen en antwoorden via onderstaande link.


PDF-bestand> Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden


Staat uw vraag er niet tussen? Neemt u dan contact op met onze klantenservice, 078 - 770 89 10 of stuur een e-mail naar: energietoeslag@drechtsteden.nl.Laatste update: 18 augustus 2022Let op! Op dit moment zijn de formulieren die u met DigiD invult misschien niet bereikbaar. Wij werken aan een oplossing. U kunt telefonisch contact met ons opnemen, via social media of via de chat op onze website. Onze excuses voor het ongemak.