Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws Drechtsteden willen kinderarmoede bestrijden

Drechtsteden willen kinderarmoede bestrijden

Jongen wacht op busDe Drechtraad heeft op 4 juli 2017 besloten dat het SMS kinderfonds wordt opengesteld voor meer gezinnen. Doel is om de armoede te bestrijden onder kinderen van werkenden met een laag inkomen in Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld Giessendam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.De inkomensgrens voor een vergoeding uit het SMS Kinderfonds wordt per 1 januari 2018 verhoogd van 120 naar 140% van het sociaal minimum. Hierdoor kunnen ook kinderen van werkenden met een laag inkomen gebruik maken van dit fonds voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub of muziekles. Ook schoolexcursies, ouderbijdragen en huiswerkbegeleiding komen voor vergoeding in aanmerking. Daarnaast gaat de Sociale Dienst Drechtsteden extra medewerkers inzetten om mensen te helpen hun huishoudboekje op orde te krijgen.Zelfstandig bestaan

Portefeuillehouder van de Drechtsteden Peter Heijkoop: “Kinderen die in armoede opgroeien, hebben een grotere kans om later als volwassene ook arm te zijn. Daarom vinden we het van groot belang om armoede te bestrijden. Met ons minimabeleid willen we enerzijds zorgen voor een volledig minimum inkomen, anderzijds stimuleren we dat iedereen mee doet in de maatschappij en daarmee de kansen op een zelfstandig bestaan vergroot. Dat is de beste remedie tegen armoede.”

Klijnsma-gelden

De verruiming wordt betaald uit de zogenaamde Klijnsma-gelden die het Kabinet beschikbaar heeft gesteld om kinderarmoede te bestrijden. Ook wordt het Persoonlijk Minima Budget (PMB) verlaagd van 40 naar 35% van de bijstandsnorm.

NIBUD

Volgens een evaluatie van het NIBUD in 2016 is het minimabeleid in de Drechtsteden effectief, maar met name werkenden met een laag inkomen houden nauwelijks geld over om hun kinderen mee te laten doen met sportclubs, culturele activiteiten of schoolreisjes. Ook vraagt het NIBUD aandacht voor goed financieel beheer omdat dit leidt tot een gezond huishoudboekje.
De SER deed onlangs een dringende oproep om kinderarmoede aan te pakken. De Drechtraad, de Cliëntenraad Drechtsteden en het Platform tegen Armoede Drechtsteden onderschreven deze bevindingen.

Samenwerking

De regio Drechtsteden en de gemeenten afzonderlijk hebben een rol in de bestrijding van armoede. De gemeenten dragen zorg voor ondersteuning bij financieel beheer, bieden van maatschappelijke activiteiten en signaleren van problemen via de wijkteams. De Sociale Dienst Drechtsteden voert het minimabeleid uit voor alle inwoners in de Drechtsteden met een laag inkomen. Minimabeleid bestaat uit regelingen als PMB, collectieve zorgverzekering en SMS Kinderfonds.


Let op! Wij waarschuwen u voor oplichters, nepberichten en nepwebsites over de energietoeslag. Zij proberen via een nepbericht u een aanvraag te laten doen voor de energietoeslag. Zo wordt u opgelicht. U kunt uw energietoeslag alleen bij de Sociale Dienst Drechtsteden aanvragen. Dit doet u veilig via deze link.