Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Home Nieuws Digitale toegankelijkheid bij Sociale Dienst Drechtsteden

Digitale toegankelijkheid bij Sociale Dienst Drechtsteden

De Sociale Dienst Drechtsteden hecht veel waarde aan (digitale) toegankelijkheid voor alle inwoners van de Drechtsteden. Digitale toegankelijkheid gaat erover dat digitale informatie en diensten even bruikbaar zijn voor mensen met een functiebeperking als voor mensen zonder functiebeperking. Bij digitale informatie en diensten kunt u denken aan websites, apps en documenten.

Verbetering digitale toegankelijkheid

In de aankomende periode onderzoekt de sociale dienst in hoeverre wordt voldaan aan de wettelijke regelgeving met het oog op het toegankelijk(er) maken van de informatie en diensten. Daar waar nodig worden aanpassingen gedaan.