Spring naar inhoud

Consulent in gesprek met Wmo-klant

Home Wmo Eigen bijdrage

Veranderingen eigen bijdrage

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de landelijke regels voor de eigen bijdrage CAK veranderd. Dit heeft ook gevolgen voor inwoners met Wmo-voorzieningen in de Drechtsteden. Alle klanten met een Wmo-voorziening ontvingen hierover een brief in 2018. Hieronder ziet u de meest gestelde vragen en antwoorden rondom de eigen bijdrage. Eigen bijdrage


Waarom is de eigen bijdrage gewijzigd?

Vanuit het Rijk wordt de eigen bijdrage aangepast door een vlaktarief in te stellen. Dat betekent een vast bedrag voor iedereen. Daarmee gaat de systematiek van de eigen bijdrage volledig op de schop.

Het beleid in de Drechtsteden was nog gebaseerd op de oude systematiek. De nieuwe eigen bijdrage-regels zoals die nu gelden sluiten beter aan op de landelijke regels

Hoe hoog is mijn eigen bijdrage?

Vanaf januari 2019 betaalt elke inwoner met een Wmo-voorziening een eigen bijdrage van €17,50. Hierop zijn twee uitzonderingen:

  • Bestaat uw huishouden uit meer dan 1 volwassen persoon (meerpersoonshuishouden) en bent u onder de AOW-leeftijd? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

  • Heeft u minderjarige kinderen met een Wmo-voorziening? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

  • Heeft u alleen individuele begeleiding en/of dagbesteding? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. Als u hiernaast aan andere voorziening heeft, bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, dan betaalt u daarvoor wel een eigen bijdrage.


Ik heb meerdere voorzieningen. Betaal ik dan €17,50 per voorziening?

Nee, dit geldt voor alle maatwerkvoorzieningen samen. Dus als u bijvoorbeeld een scootmobiel en een woningaanpassing heeft, betaalt u toch maximaal € 17,50.

Mijn kind heeft een voorziening nodig, moet ik dan ook betalen?

Als uw kind minderjarig is, geldt geen eigen bijdrage. Vrijwel alle voorzieningen voor minderjarige kinderen worden landelijk al uitgesloten van eigen bijdrage. In de Drechtsteden worden ook woonvoorzieningen voor minderjarige kinderen vrijgesteld van eigen bijdrage. Daarom zijn in de Drechtsteden alle voorzieningen voor minderjarige kinderen vrijgesteld van eigen bijdrage.

Ik heb minderjarige kinderen maar heb een voorziening voor mijzelf nodig.

Dan betaalt u wel een eigen bijdrage, tenzij u een meerpersoonshuishouden onder AOW-leeftijd hebt. Dan betaalt u geen eigen bijdrage

Wat is een meerpersoonshuishouden?

Een meerpersoonshuishouden is een huishouden dat bestaat uit twee volwassenen die een gezamenlijke huishouding voeren voor de belastingdienst. Het landelijke Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning spreekt over 'gehuwden'. Een eenoudergezin met een of meerdere kinderen waarbij geen sprake is van een gezamenlijke huishouding valt dus niet onder meerpersoonshuishouden.

Ik kan mijn eigen bijdrage niet betalen. Wat kan ik doen?

Veel zorgverzekeraars vergoeden de eigen bijdrage vanuit de aanvullende zorgverzekering. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Heeft u een laag inkomen en wordt uw eigen bijdrage niet uit uw aanvullende zorgverzekering vergoed? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage CAK. Kijk hiervoor op onze website.  Heeft u hulp nodig bij het doen van de aanvraag of wilt u graag een papieren aanvraag doen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Ik ontvang al bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage CAK. Moet ik dit opnieuw aanvragen?

Nee, u hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen als u nu al bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage CAK ontvangt. Het bedrag van de bijzondere bijstand stijgt volgend jaar automatisch mee.

Heeft u de bijzondere bijstand opnieuw aangevraagd? Dan ontvangt u een brief dat het bedrag voor de bijzondere bijstand volgend jaar automatisch meestijgt.

Waarom is de eigen bijdrage per vier weken en niet per maand?

Het klopt dat de eigen bijdrage per vier weken betaald wordt. Dit is landelijk geregeld. Het klopt ook dat er sprake is van een wijziging van deze termijnen. In het wetsvoorstel is opgenomen dat per 2020 de eigen bijdrage per maand geïnd moet worden. Dit wetsvoorstel moet nog behandeld worden in de Tweede Kamer. Als hierop wijzigingen komen informeren wij u hier volgend jaar over.

Verandert de eigen bijdrage voor een rolstoel?

Nee, voor een rolstoel wijzigt de eigen bijdrage niet.

Verandert de eigen bijdrage voor de woningaanpassingen?

Krijgt u na 1 januari 2019 een woningaanpassing? Dan betaalt u tot de kostprijs bereikt is. Heeft u de voorziening nu al, dus voor 1 januari 2019? Dan wijzigt er niets, u betaalt dan tot de maximering van 39 perioden bereikt. Als de kostprijs eerder is bereikt dan de 39 perioden, stopt uw eigen bijdrage voor deze voorziening eerder.

De ritprijzen Drechthopper zijn ook gewijzigd. Ik heb daar een vraag over.

Op onze website vindt u er hier meer over. Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u het best contact opnemen met de Drechthopper-informatielijn via 088 505 8505. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.