Spring naar inhoud

Werkplein

Home Bijstand Op welke financiële ondersteuning heb ik recht? Wat is een minimum inkomen?

Wat is een minimum inkomen?

Als uw inkomen op het sociaal minimum of iets daarboven ligt, noemen we dat een laag inkomen. Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. De hoogte van het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. Het hangt bijvoorbeeld af van uw leeftijd en leefsituatie.

Als we bekijken of u in aanmerking komt voor bepaalde financiële ondersteuning, dan kijken we ook naar uw draagkracht. Dat wil zeggen dat we rekening houden met uw financiële situatie (bijvoorbeeld vermogen en schulden) en andere bijzondere kosten die u heeft moeten maken.

Wat is een minimum inkomen?

niets invullen

Wanneer is mijn inkomen onder 110% van het sociaal minimum?

Leefvorm

maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag

maximaal maandinkomen incl. vakantietoeslag


 • U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd
€ 1.106,69 € 1.164,93
 • U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd
€ 1.106,69
€ 1.164,93
 • U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd
€ 1.580,98
€ 1.664,19
 • U bent alleenstaand en gepensioneerd
€ 1.237,55
€ 1.302,69
 • U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd
€ 1.679,19
€ 1.767,57

Wanneer is mijn inkomen onder 120% van het sociaal minimum?

Leefvorm

maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag

maximaal maandinkomen incl. vakantietoeslag

 • U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd
€ 1.207,29
€ 1.270,84
 • U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd
€ 1.207,29
€ 1.270,84
 • U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd
€ 1.724,71
€ 1.815,48
 • U bent alleenstaand en gepensioneerd
€ 1.350,06
€ 1.421,11
 • U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd
€ 1.831,84
€ 1.928,26


Wanneer is mijn inkomen onder 140% van het sociaal minimum?

Leefvorm

maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag

maximaal maandinkomen incl. vakantietoeslag

 • U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd
€ 1.408,51
 € 1.482,64
 • U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd
€ 1.408,51 
 € 1.482,64
 • U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd
€ 2.012,16
€ 2.118,06
 • U bent alleenstaand en gepensioneerd
€ 1.575,07
 € 1.657,96
 • U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd
€ 2.137,15
€ 2.249,63


Hoe hoog mag mijn vermogen zijn?

De waarde van uw bezittingen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand of een minimaregeling.

Leefsituatie  - maximaal toegestaan vermogen (normen 2020)

Gehuwd of samenwonend€ 12.450,00
Alleenstaand met kind(eren) tot 18 jaar € 12.450,00
Alleenstaand€ 6.225,00


Let op! Op donderdag 3 december vindt er tussen 18.00 - 20.00 uur een update plaats. De formulieren zijn hierdoor niet beschikbaar.


Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen die landelijk gelden, passen wij onze dienstverlening aan:
www.socialedienstdrechtsteden.nl/coronavirus