Home Beleid

Beleid

Op deze pagina vindt u de geldende verordeningen, besluiten, regelingen en beleidsregels.


     Participatiewet


     Wmo-maatwerkvoorzieningen

    IOAW/IOAZ

    Wet inburgering

   Visie op sociaal beleid


Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen die landelijk gelden, passen wij onze dienstverlening aan: www.socialedienstdrechtsteden.nl/coronavirus